02 / 2009 - 23/07/2024 04:56

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

162
Медицината-мисъл за другите

(Дата: 2009-02-16) || (Брой: 02 / 2009) || Автор: ДАРБИМедицината като университетска специалност винаги е представлявала интерес за младите хора. Такъв тип образование обаче изисква специална настройка, която е свързана с ясното разбиране, че трябва да си готов на сериозни жертви в името на другите. Не само приемът, но и самото следване на тази специалност изискват значителни усилия.

Бъдещите лекари изучават доболнична и клинична медицина, диагностика и лечение. Във Великобритания обучението по медицина изисква мининум пет години университетско образование и работа с пациенти. През това време ще се запознаете с различните части на човешкото тяло, система по система, с психологията и социологията на здравите и болните, ще придобиете способността да поставяте точни диагнози и да предписвате правилно лечение. Първите две години поставят основата и ви подготвят за вашата клинична практика, която обикновено обхваща следващите три години. Тези три години включват запознаване с кардиологията, онкологията, общата психиатрия, понякога педиатрия, обща практика, гинекология и др. Вие ще бъдете подложени на допълнително психическо натоварване освен ученето, защото директно ще работите с лежащо болни. Затова някои от университетите провеждат предварителен тест на кандидатите, за да проверят психическата им устойчивост. По време на обучението си ще се научите и как да комуникирате с пациентите си, да спазвате юридическите и етическите изисквания на професията.

След края на обучението си вие ще преминете през двугодишна практика и, всъщност, никога няма да спрете да се обучавате. След тези две години вече можете да специализирате в дадена област по ваш избор.

 Всяка една европейска държава предлага различен модел на обучението по медицина-в Холандия можете да запишете медицина едва след завършване на бакалавърска степен оп биология и успешно издържан изпит; във Франция-след първата година се държи специален изпит на национално ниво, след който кандидатите се разпределят по направления и т.н. Това, което ги обединява, е насочеността на обучението, което има като задача да запознае студентите с всички фундаментални клонове на медицината и да ги насочи към адекватна специализация.

Медицината (от лат. medicus — „лечител“) е науката за диагностициране, лечение и предотвратяване на болести и наранявания. Тя е едновременно наука за системите на човешкия организъм, заболяванията и тяхното лечение, прилагането на това знание; още и създаването на лекарства и технологии. Изучаването на разнообразието, устройството и начина на живот на организмите от биологията води до възникване на специални и приложни клонове като медицината.

За да може успешно да лекува и предотвратява заболяванията, лекарят трябва много добре да познава нормалния ход на биологичните процеси в здравия организъм, и неговите изисквания към условията на заобикалящата го жива и нежива природа. Фундаменталните медицински науки са общобиологични науки, които разглеждат точно тези въпроси. Към тях се отнасят:

  • Анатомия изучаването на физичната структура на организмите. Обаче микроскопичната анатомия, цитология и хистология изучават специфично микроскопичните структури.
  • Биохимия е изучаването на химията, която е част от живите организми, особено структурата и функцията на техните химични.
  • Биостатистиката изучава приложението на статистическите методи в биологията. Съществено необходима е за планирането, оценяването и интерпретирането на медицинските изследвания и профилактични мероприятия. Фундаментална е също и за епистемологията и свидетелско-базираната медицина.
  • Цитология е микроскопното изучаване на отделните клетки.
  • Ембриология е изучаването на ранното развитие на организмите.
  • Медицинска генетика- изучаване на гените и тяхната роля в биологичното наследяване.
  • Хистология изучаване на биологичните тъкани под светлинен микроскоп, електронен микроскоп и имунохистохимия.
  • Хранене
  • Физиология
  • Хигиенакомунална, трудова, на храненето, радиационна, транспортна и др.

Специални:

Дентална медицина

Стоматологията (Дентална медицина) и Одонтологията са науки - дялове на медицината, които изучават състоянието, болестите и лечението на зъбите и устата.

Алтернативна медицина

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11