04 / 2009 - 23/07/2024 05:03

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

181
Висше образование в Италия

(Дата: 2009-04-17) || (Брой: 04 / 2009) || Автор: ДАРБИ Италия играе важна роля за Европейското висше образование и има решаващо въздействие при провеждането на реформата във висшето образование, известна като Болонски процес  (Болонската декларация от юни 1999), засягаща цяла Европа.
Италианската система за висше образование включва 83 университета (58 от тях държавни), също така множество академии по изкуство, дизайн и музика и институти за техническо образование. Чуждестранните студенти могат да избират сред голяма гама от италиански университети, повечето от които са в топкласациите в съответните области.
Образователната система на Италия е разделена в три групи според степента на обучение. Първата степен е студентското ниво-бакалавърска степен, втората – следдипломна квалификация- магистърска и третата – докторантско ниво.
Университетите и другите висши учебни заведения в Италия имат индивидуални учебни такси, но в случаите на университетско обучение има законно фиксирана минимална такса за записване и максимално ниво за плащанията от студента, които не трябва да надвишават 20% от държавното финансиране.
Средната такса за студент варира между 850 – 1000 евро на година, като в частните университети е много по-скъпо. Обучението в магистърските програми и другите специализирани курсове са на значително по-висока цена. Докторантите със стипендия могат да се обучават дори и безплатно.
Университетите в Италия са с древна история. Първият италиански университет (и първият в Европа) е създаден през 1088г. в Болоня, а много скоро възникват и други – в Падуа, Рим, Перуджа, Пиза, Флоренция, Неапол. Всеки университет е известен с високото ниво на отделните дисциплини. Университетите в Болоня и Падуа са прочути с факултетите си по право, Торино е известен с Политехническия университет, а Милано – с Бокони. Последният е един от най-престижните университети не само в Италия, но и в света, познат най-вече с високото ниво на преподаване на икономически науки. 
Висшето университетско образование в Италия се осъществява в 83 университета, от които 58 държавни университета, разпръснати из цялата територия на страната; 3 технически университета; 11 частни свободни университета; 4 държавни университетски института; 11 частни университетски института; 2 университета за чужденци в Перуджа и Сиена; 3 висши училища със специални програми. В тази категория се включват не само университети, но също Висши институти по медицинско образование и такива със специален статут, като Ориенталският институт в Неапол, Висшият морски институт в Неапол и Колежът по образование в Пиза, училища за следдипломно и специализирано обучение и други висши институции на университетско ниво.
Неуниверситетската алтернатива за висше образование включва следните институции, даващи образование в сферата на изкуствата: Академии по изящни изкуства (Academia di belle arti); Висши институти по приложни изкуства (Istituto superiore per le industrie artistiche); Национална академия за драматично изкуство (Academia di Arte Drammatica); Национална танцова академия (Academia di Danza); Музикални академии (Conservatoria di Musica); висши институти по физиотерапия, военни академии и т.н.
Академиите по изкуства предлагат четиригодишни курсове по живопис, склуптура, художествено оформление, сценография. В Рим, Милано, Венеция и Неапол консерваториите са на изключително високо ниво. Университетските програми са структурирани в кредити. Един университетски кредит отговаря на 25 часа работа от страна на студента, което включва и време за самоподготовка. Средната годишна натовареност за един редовен студент е обикновено фиксирана на 60 кредита. Различните курсове за диплома са групирани, както следва: научни, медицински, инженерни, земеделие, икономически, политико-социални, право, литературни. За всяка специалност има таблица, показваща задължителните и избирателните предмети, броя на изпитите, които студентите трябва да вземат и образователните модули. Има ограничение върху броя на предметите, които един студент може да взима и върху цялата продължителност на курса, но студентите избират компонентите на техния курс, като те подлежат на одобрение от съответния факултет. Например, курсът по политически науки продължава 4 години и включва 21 изпита, докато обучението по земеделие продължава 5 години и включва 38 изпита. Средната продължителност за повечето курсове е от 4 до 6 години. Изпитите са писмени и устни.
Първо ниво включва Corsi di Diploma Universitario (DU), еквивалент на бакалавърската степен. Обучението за Diploma Universitario е с продължителност три години и включва задължителни и допълнителни дисциплини. Практическата част от обучението е задължителна. Повечето курсове са в областта на здравеопазването, селското стопанство, технологиите и икономиката. В момента италианската образователна система е в период на промени. За няколко години два различни типа програми и дипломи ще съществуват паралелно в италианските университети: традиционната система, която постепенно ще изчезва и новата, стремяща се да приближи италианската образователна система до общоевропейската.
Второто ниво се състои от Laurea Degree courses (Curso di Laurea, CL), които са с продължителност от 4 до 5 години в зависимост от факултета и курса. Единствено медицина и фармация са с шестгодишен срок на обучение. В новата система следдипломното обучение включва Corsi di Laurea Specialistica (CLS), Corsi di Specializziazione dilivello (CS1) и Corsi di Master Universitario dilivello (CMU1). Продължителността на курса е минимум 1 година.
Третото ниво се състои от курсове, които се предлагат в Scuole di Specializzazione (училища за специализация), Corsi di Dottorato di Ricerca (DR) (изследователски докторски програми) и Corsi di Perfezionamento. Продължителността на обучението в специализираните училища е от 2 до 5 години в зависимост от избраната област. Обикновено е включен период на практическо обучение, както и определена изследователска дейност. Обучението завършва с Diploma di Specializzazione. Приемът в докторска програма става след конкурс. В новата система следдипломното обучение включва Corsi di Dottorato di Ricerca-CDR (изследователски докторски програми), Corsi di Specializzazione dilivello-CS2 (второ ниво курсове за специализация) и Corsi di Master Universitario dilivello-CMU2 (второ ниво университетски магистърски програми). Обучението продължава минимум една година.
Изискванията за кандидатстване включват кандидатите да имат диплома, която им дава право да кандидатстват в университет в родната им страна. Документите за предварителен прием се подават в Италианското посолство, след което с кандидатите се провежда интервю с цел установяване на нивото на владеене на италиански език. Ако интервюто е успешно, документите се изпращат в избрания университет. Впоследствие канидатът заминава за Италия, където държи изпит по италиански език или по определени дисциплини в зависимост от университета.
 
Регистрационните такси, централно установени в държавните университети, се плащат от всички студенти, като се изчисляват на база доходите на отделния студент и варират за различните програми в зависимост от нивото, типологията и предмета. Студентите могат да получават финансова помощ под формата на държавни заеми и ниско лихвени кредити.
В университетите стипендии за бакалавърските програми се отпускат въз основа на успеха от първата година,а не според финансовата нужда.
Чуждестранните студенти, които са от страни извън Европейския съюз, нямат право да работят в Италия.
Учебната година обикновено започва на 5 ноември и завършва на 15 юни, без да включва изпитната сесия в края на годината, макар да има разлики от няколко дни в различните университети.
Изпитите са писмени и устни. Нужна е огромна самостоятелна подготовка, тъй като на лекциите се научава само малка част от това, което студентите трябва да знаят. Тази система явно постига основната цел – да се отсеят най-упоритите и най-амбициозните. Само трима от десет студенти, следващи в италиански университети, успяват да се дипломират.   

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11