06 / 2009 - 09/12/2021 15:54

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

199
Висше образование в Германия

(Дата: 2009-06-17) || (Брой: 06 / 2009) || Автор: ДАРБИ


Едва ли има друга държава в Европа, която да олицетворява в такава степен идеите за икономически просперитет, дисциплина и ред като Германия. Преживяла редица икономически сривове през ХХв. Германия винаги успява да демонстрира чудото на бързото възстановяване и прогресивно развитие. Това се дължи и на добре осъзнатия от всички досегашни правителства факт, че държавата се нуждае от квалифицирани кадри. Не е тайна, че управляващите отделят значителни средства за инвестиции в образовението- от усъвършенстване на материалната база до предлагането на нови методи и технологии в обучението. Това осигурява на държавата добре образовано население, гарантиращо конкурентноспособността на икономиката и цялостното прогресивно развитие на Германия.

Германия е държава, известна с добрите си традиции в образованието. Това се отнася в пълна мяра до висшето образование. Един от най-старите и престижни университети в Европа се намира там-този в Хайделберг. Запазвайки традициите си, Германия отчита и необходимостта от промени като последица от обединението й и от създаването на Европейския съюз. Тя полага усилия за привличане на повече чуждестранни студенти и за откриване на нови специалности. Не много строгите изисквания за прием, възможността за безплатно обучение, правото да се работи в Германия след завършване на образованието там, я превръщат в една от най-привлекателните дестинации за придобиване на висши образователни степени.

В държавата има над 300 висши учебни заведения, обединени в 11 регонални центъра. Те условно биха могли да се обединят в няколко групи:университети; технически университети; технически висши училища; висши училища; висши учебни заведения с насоченост към определена специалност-медицински спортни, педагогически и др.; специализирани висши училища-предлагат по-кратко следване, с по-голяма практическа насоченост; висши училища по изкуства и музика; частни висши училища; висши училища, които не приемат чужденци.

Университетите предлагат задълбочено теоретично обучение и са най-подходящото място за получаване на магистърска и докторска степен, както и за акадамична кариера. Специаностите са разнообразни- инженерни, природонаучни, икономически, социални. Следването завършва с диплома (Diplom).

Специализираните висши училища имат по-кратък план на обучение и по-стегната програма. Те включват и практически стажове. В края на обучението се получава FH диплома и обикновено повечето от завършващите вече са наясно къде ще работят още в процеса на обучение. Тази диплома в повечето случаи не се признава извън Германия (изключение са техническите висши училища). В последните години част от специализираните висши училища предлагат и възможност за получаване на магистърска степен, както и комбинирани учебни програми.

В последните години в Германия се предлагат Международни учебни програми в различни специалности-инженерни науки, информатика, математика, природни науки, науки за околната среда, селско стопанство, горите, икономика, социални науки, германистика и немска култура. Принципно учебният и работен език е английският, но паралелно с това се изучава и немски като в немалко училища след третия семестър обучението изцяло преминава на немски език.


Едно от задължителните условия за постъпване в немско висше учебно заведение е доброто владеене на немски език. То може да бъде доказано по различни начини-за тези, които притежават немска диплома (Abitur), тя е достатъчна; положилите изпит DSH също могат да кандидатстват без да държат изпит по език; от 2002г. в България се предлага и възможност за явяване на тест DaF, който има три нива.

В немските висши учебни заведения няма приемни изпити с изключение на специалностите музика, изкуства, дизайн, спорт. За всички изисквани документи трябва да се информирате навреме от съответното учебно заведение, за да избегнете възможните пропуски, породени от различните изисквания. Когато избирате специалността, трябва да обърнете внимание дали тя не е в графата за ограничен прием (Numeros Clausus), което означава, че подборът и приемът за нея ще са много по-трудни.

Висшите учебни заведения в Германия са автономни. Това означава, че въпреки общите условия за кандидатстване, вие трябва предварително да се запознаете с изискванията за определена специалност на всяко едно, в което бихте искали да учите. Затова е необходимо да отделите достатъчно време и да концентрирате усилията си. Ако срещнете затруднения, можете да се обърнете за помощ към консултантите на “Дарби” на телефон 988 03 40.

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11