5 / 2010 - 23/07/2024 06:21

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

278
Avans University – европейски унивeрситет с международен привкус

(Дата: 2010-05-13) || (Брой: 5 / 2010) || Автор: Дарби Avans University е сред водещите университети по приложни науки в Холандия и е обявен и за най-добрия по отношение на многообразието си от дисциплини. Ако се питате защо да изберете него, то образованието на най-високо ниво, отличните възможности за израстване в кариерата, осигуреното настаняване и възможността да разчитате на студент от по-горен курс, който не само да ви бъде ментор, но и приятел, са само някои от многото му предимства.
В основата на метода на преподаване в Avans залягат интерактивната и групова работа. Още от началото започва обучението ви за старши мениджър или мениджър. Предлага ви се отлична възможност да създадете международни контакти: приблизително 800 чуждестранни студенти учат там, а практическите задания се възлагат от мениджъри на международни компании. Програмите са изцяло повлияни и насочени към изискванията и желанията на международните организации.
За да насърчи и подпомогне своите възпитаници, от 1 септември 2009 Avans University осигурява и стипендии на 80-те чуждестранни студенти, постигнали най-добри резултати в курса на обучение.
Университетът има три кампуса: в Breda, в ‘s-Hertogenbosch, и в Tilburg.В тях програмите, измежду които може да избирате, са:
Наука за Околната Среда за устойчиво енергоизползване и технологии (4 години),
Информационни Технологии (4 години),
Международен Бизнес и Мениджмънт с major Азиатски Бизнес (4 години),
Финанси и Контрол (4 години),
Медицинско Изследване и Биотехнологии (2 години),

Университетът предлага и курс, подготвящ студентите за избраната от тях бакалавърска програма,с продължителност 1 или 2 семестъра.
Наука за Околната Среда е нова програма, в която се приемат студенти с резултат от 6.0 на IELTS или по-висок, и диплома за средно образование, която е еквивалентна на холандската HAVO, VWO или MBO. Фокусът пада върху екологичните проблеми и техните решения и по-специално устойчиво енергоизползване, управление на отдадъците, замърсяване на околната среда и устойчиви технологии, и екология и здраве. Обучението е под формата на проекти, лекции и практически семинари. През третата и четвъртата година водещи са практическите обучения от по 1 семестър, като първата практика е в правителствена организация, компания, неправителствена организация (НПО) или консултантска къща, а за втората студентите работят по индивидуална задача.
Информационни Технологии също е нова програма, в която се приемат студенти с резултат от 6.0 на IELTS или 550 на TOEFL или по-високи, диплома за средно образование и добро представяне на интервю. Предметите са: софтуерно инженерство, програмиране, база данни, интернет услуги, бизнес интелект и сигурност и др., а специализациите – мултимедийни системи, борба с измамите в кибер пространството и алгоритми в логистиката. Едно от безспорните предимства на програмата е нейната международна насоченост, тъй като студентите изучават организацията и развитието на информационните технологии в различните страни и континенти. Обучението е организирано в лекции, проекти, лабораторна работа, изпити, проучване и индивидуални и групови задачи.
Международен Бизнес и Мениджмънт е програма, която  най-вече е атрактивна с major-a си Азиатски Бизнес. Кандидат-студентите трябва да представят резултат от 6.0 на IELTS или по-висок (като на всеки компонент трябва минимум 5.0), диплома за средно образование, еквивалентна на холандската HAVO, VWO или MBO и добро представяне на интервю. Предметите покриват областите на международня маркетинг, финанси и операции и всеки аспект е тясно свързан с професионалния бизнес в Азия. Всеки студент учи поне 1 семестър в азиатски университет; през първия семестър от втората година прави практика в азиатска компания, а през последния семестър работи над дипломна задача за азиатска компания. В допълнение програмата включва поне 2 семестъра практическо обучение.
Срокът за кандидатстване за всички програми за учебната 2010 / 11 е 1 юни.

За повече информация и консултации можете да се свържете с консултантите на „Дарби” на тел. 02/988 03 40 или e-mail:eshsa@einet.bg. 
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11