7 / 2010 - 23/07/2024 06:20

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

292
Първи българо-английски Консорциум за образование

(Дата: 2010-09-13) || (Брой: 7 / 2010) || Автор: ДарбиИнициатори на проекта са Университетът по застраховане и финанси(ВУЗФ), Darbi College и Бизнес училище София 

Първият българо-английски Консорциум за образование приема, подготвя, обучава и насочва учащите от 8 клас до получаване на университетска диплома. Уникалната за България структура е учредена от:

Университетът по застраховане и финанси, в партньорство с университета UMUC в Мериленд, САЩ и Saxion University of Applied Sciences, Холандия;Darbi College, първият колеж за английско средно образование в България, асоцииран с Brooke House College; Професионална гимназия Бизнес училище София.   24 август, към Консорциума се присъединяват Бизнес гимназия Евростандарт и Колеж Евростандарт.

Учредителите създават Консорциум с идеята да предоставят образование на високо ниво, по международни стандарти с гарантирани партньори, както за средно, така и за висшето образование. Един затворен образователен цикъл, в който всеки може да получи насоки за образователната среда и професионална ориентация във всеки един момент от обучението. 

Обучаващите се имат възможност да получат българска и/или чуждестранна-международно призната диплома, както за средното, така и за висшето си образование.

През учебната 2010-2011г. Консорциумът за първи път ще включи ученици в уникалната си структура.

Структура на Консорциума:

Учениците могат да започнат образованието си в Консорциума още след 7 клас, в подготвителна година, по време на която изучават интензивно някой от избраните чужди езици - английски, немски или френски След интензивното обучение по основния език, още от осми клас, в програмата се въвежда и втори западен език. В края на подготвителната година, според показаните от учениците резултати, е предвидена професионална консултация, за да бъдат насочени към подходящата образователна среда. Високите критерии на преподаване и усвояване на езиците целят успешното защитаване на знанията на учениците пред международните сертифициращи институции след 10 клас. Възпитаниците на Консорциума ще работят върху своите езикови умения в Департамента за езикова подготовка към Darbi College – един от водещите в страната, с доказани високи резултати в областта на чуждо-езиковото обучение.

Следващият етап на обучение включва 9 и 10 клас, когато се работи за откриване потенциала на всеки ученик. Според своите възможности той може да избира между българската система, с добавяне на отделни модули (предмети) от английската система или обучение изцяло по английската система, като същевременно може да е частен ученик на Бизнес гимназия Евростандарт. Целта е до 10 клас младите хора да имат познания и умения да работят в двете образователни системи, като се възползват от най-доброто от всяка една от тях. В учебния план са включени много допълнителни занимания за личностно развитие, за работа в екип, за създаване на презентационни и комуникативни умения и, най–вече, работа за откриване на най–подходящата бъдеща сфера за професионално развитие.

В периода след 10 клас младите хора имат отново възможност за избор и профилиране. Ако предпочетат обучение в английската степен A Level, те могат да избират между хуманитарни науки (социология, психология, история, литература и др.), бизнес и икономика или обучение по физика, химия и биология за университетска специалност “Медицина”. По време на първата от двете години изучават 4 предмета, които могат да бъдат намалени до 3 през втората година. В края на всяка година на обучението си учениците държат външни английски изпити на Cambridge International Examinations Board, еднакви за всички ученици, които се обучават в тази степен по цял свят. Резултатите от тези изпити на практика представляват и директен вход за университетите по цял свят. 

Тези, които биха искали да специализират бизнес науки, банково дело, застраховане и  финанси, и желаят да се обучават в българската образователна система след 10 клас, могат да продължат в Бизнес училище Евростандарт, като  вземат един или два модула от английската система.

За най–амбициозните е възможността да вземат четири A level предмета в английската програма, а в същото време да завършат и българското училище. По този начин, след 12 клас те имат две дипломи за средно образование – английска и българска.

През последните две години от училищното обучение Консултантска къща Дарби  активно спомага за професионалното ориентиране и консултира учениците в техния избор на университети, както в чужбина, така и в България. Възпитаниците на Консорциума ще имат възможност директно да продължат обучението си в едни от най-елитните български и чуждестранни университети.           

Всички, които желаят да останат в България, и все пак да се обучават по западни международни стандарти, могат да продължат висшето си образование в Университета по застраховане и финанси (ВУЗФ), един от учредителите на  Консорциума. ВУЗФ предлага съвместно със своя холандски партньор Saxion University възможност за получаване на българска и международно призната холандска диплома в степен бакалавър по специалността „Търговия и маркетинг”. Първите три години бъдещите висшисти учат във ВУЗФ, а последната – четвърта – продължават обучението си в Холандия.

Друга възможност за получаване на международна диплома е съвместната програма на ВУЗФ с университета UMUC в Мериленд, САЩ. Студентите могат да получат Associate Degree за две години и след което да продължат обучението си в САЩ, или да завършат обучението си в България и да получат две дипломи – българска и международно призната от UMUC, за специалност “Финанси”.

И двете програми на Университета по застраховане и финанси се изучават на английски език, като са осигурени и чуждестранни гост-лектори с дългогодишни познания и опит от практиката.

Университетът предлага също и бакалавърски, и магистърски програми в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънт, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, бизнес и ИТ технологии.

Структурата на консорциума е отворена и за всички, обучаващи се в други образователни институции на принципа на модулно обучение, краткосрочни и дългосрочни курсове, и цялостни образователни програми. Те могат да получат качествено образование във всеки един етап от живота си, да получат възможност да вземат най-доброто от българската и английската образователна система; успешно да покрият както българските, така и английските образователните стандарти; да натрупат и развиват допълнителни умения; да получат дипломи и сертификати, които им дават възможност за пълноценно развитие и професионална реализация.

За повече информация – www.darbi.eu или на тел. 988 03 40, 988 10 82, 988 10 92.

    

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11