8 / 2010 - 16/08/2022 05:04

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

305
Стипендии за висше образование в чужбина

(Дата: 2010-10-15) || (Брой: 8 / 2010) || Автор: Дарби Висшето образование е качествено нова стъпка в живота на всеки човек, затова и решението на младите хора да продължат образованието си трябва да бъде подкрепяно и насърчавано. Редица висши учебни заведения у нас и в чужбина предоставят възможност за талантливити и упорити кандидатстуденти да реализират мечтите си за по-добро и качествено образование. Консултантска къща „Дарби” има удоволствието да обяви над 70 стипендии за висше образование:

 

1.Geneva Business School (Business and Management University) – е швейцарско висше училище, разположено в Женева, с отлична репутация при подготовката на студенти по бизнес и финанси. Тази година за първи път университетът предлага 5 стипендии на стойност 6000 шв. франка. Те ще бъдат приспаднати от таксата за обучение. За тези стипендии ще имат право да кандидатстват само студенти, подали документи през консултантска къща „ДАРБИ”.

2. Istituto Europeo di Design, Италия и Испания, има удоволствието за поредна година да предложи над 30 стипендии за кандидати в бакалавърска степен. Тези стипендии са в размер на 50% и 100% от размера на учебната такса и зависят от академичните резултати на кандидата и неговите художествени умения. Кандидатства се документално като в допълнение трябва да се представи и портфолио. за повече информация относно сроковете за кандидатстване и темата на портфолиото, можете да се обърнете към консултантите на консултантска къща „ДАРБИ”.

3. Istituto Marangoni е едно от реномираните учебни заведения в сферата на модата и дизайна. От няколко години той предлага и стипендии за магистърска степен в размер на 100% и 50% от учебната такса. За повече информация, моля да се обърнете към консултантска къща „ДАРБИ”.

4. University of Hull - На студентите се дава възможност за получаване на академични стипендии до 1500 бр. лири, след започване на обучението. Освен това Британското правителство отпуска социална стипендия от 1000 лири годишно на студенти с годишен семеен доход под 25 000 лири.

5. International University of Applied sciences Bad Honnef, Bonn – предлага ограничен брой стипендии в размер на 50% от годишната такса за обучение и в много редки случаи студентът може да получи 100% стипендия. Стипендията покрива семестриалните такси по време на тригодишното обучение в бакалавърска програма. Условията за кандидатстване са среден успех от дипломата за завършено образование много добър 5, както и среден успех от обучението през годините много добър 5 по предметите Математика и Английски език. За повече информация относно крайни срокове и необходими документи можете да се обърнете към консултантска къща „ДАРБИ”.

6. European University Cyprus – университетът предлага стипендии на български студенти, приети в бакалавърска и магистърска степен на обучение. Стипендиите се раздават в зависимост от успеха на кандидата и могат да бъдат 50%, 75% и 100%, когато студентът има отличен успех. Ако този успех се поддържа и по време на самото обучение, студентът продължава да получава своята стипендия.

7. Еuropean University / ЕU е създаден през 1973г. Още от този момент той се нарежда сред най- добрите учебни заведения , насочени към бизнеса. Той прилага модела на американското бизнес образование, адаптирайки го към продължително създадените европейски традиции.ТАзи година университетът ще присъди една стипендия на кандидат за бакалавърска степен по бизнес администрация с диплома за средно образование над 5,50; IELTS – 7.0 или TOEFL( internet-based) – минимум 90 точки и отлично написано есе на тема: Отражението на световната икономическа криза върху българската икономика.

8. Като независима и не комерсиална образователна институция, Perrotis College предлага финансова помощ и подкрепа на всички онези млади хора, които не биха могли да си позволят обучение в университет. Поради тази причина колежът предлага стипендии в зависимост от академичните резултати на студента. Тези стипендии се раздават както на нови студенти, така и на продължаващите в горен курс на обучение.

9. Всяка година Parsons Paris предлага ограничен брой стипендии. Основните критерии за избор на училището са академично представяне и отдаденост към програмата, финансова нужда. Стипендиите могат да се подновяват. Краен срок за кандидатстване – 01.03.

10. American University in Bulgaria от много години насам предлага  за стипендии и финансово подпомагане за най-добрите студенти, които достигат общ размер от 4 000 000щ.д.. Те се разпределят въз основа на академичните резултати и на материалното състояние на семейството. Финансирането варира от 10% до 100% от таксата за обучение, като се предоставя за 4 години.

 11. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга. То предлага стипендии за:

-за високи постижения

-за отличен успех от обучението в Съвместната програма

-студентски труд, положен в звена на ВУЗФ

-за участие и активност по време на  образователни събития на ВУЗФ

12. University of Portsmouth – тази година университетът ще предложи ограничен брой стипендии за магистърските си програми в Бизнес училището. Те ще бъдат в размер на 40% от учебната такса на студента. Крайният срок за кандидатстване е юни. за повече информация, можете да се обърнете към консултантска къща „ДАРБИ”

За повече информация можете да се обадите на телефон 02/988 03 40 или да посетите сайта на „Дарби”  www.darbi.eu.

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11