6/2011 - 09/12/2021 15:41

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

384
Бакалавърска програма „Информация-комуникация” във Франция

(Дата: 2011-06-17) || (Брой: 6/2011) || Автор: Дарби Една от характерните особености на френското висше образование е, че се тръгва от една по-широка основа на познания в бакалавърска степен и едва в трети курс на бакалавърските програми и в магистърските степени се стига до специализация в дадена област. В последните години особена популярност придобиха т.нар. плуридисциплинарни бакалавърски програми, които позволяват специализация и реализация в различни области. Една от тях, която привлича все повече вниманието на кандидатстващите за придобиване на висше образование във Франция е специалността „Информация-комуникация”, която можете да намерите в повечето френски университети.

Бакалавърската програма в специалност „Информация-комуникация” разкрива полидисциплинарния характер на това направление в рамките на научната област, свързана с комуникации и медии.
Бакалавърската степен се получава след тригодишно обучение и преминаването през:

  • 36 различни курса: социология, психология, история, семиотика на комуникациите, документално изследване, английски език, културни политики, техники на анкетиране и др.,
  • както и през разнообразни ателиета: компютърно създаване на филм; създаване на сценарии и др.
В рамките на първата и втората година от бакалавърската степен целите на програмата „Информация и комуникация” са:

  • да позволи на студентите да получат обща култура в областта на комуникациите и хуманитарните науки чрез развитие на теоретичните и практическите познания;
  • да помогне на студентите да изготвят свой собствен професионален проект в областта на комуникациите и, според успеваемостта-проект за обучение и реализация.
Третата година може да се разглежда самостоятелно. Нейната задача е да формира бъдещи специалисти, способни да изготвят стратегии, да разработват и прилагат комуникационни и маркетингови планове.
Бакалавърската програма предлага необходимите познания за работа като преподавател, редактор и др. Тя дава  задълбочени компетенции в областта на икономиката, правото, социологията и света на медиите.Студентите подобряват също познанията си за информационните системи(база данни, уеб), без които е невъзможна реализация в областта на журналистиката.
Стажове са възможни в края на първата и  втората година.

Веднага след завършване на бакалавърска степен „Информация и комуникация” студентите могат да се реализират като:
  • пресаташе
  • връзки с обществеността
  • редактор
  • концептуален редактор на мултимедия
  • асистент в комуникациите и др.
 Пред завършилите тази бакалавърска степен се открива възможността и да продължат обучението си в магистърска степен на университетите в областта на изкуството, литературата и езици, както и в рамките на приложната лингвистика в различни области.

Обучението може да се продължи и в специализираните училища по комуникация.
Специалност „Информация и комуникация” безспорно разкрива много възможности за успешна кариера в един динамично променящ се свят, в който управлението на информацията и комуникацията имат решаващо значение.

 

 


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11