9/2011 - 23/07/2024 05:21

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

411
Психологията – свят от възможности

(Дата: 2011-11-15) || (Брой: 9/2011) || Автор: ДарбиЗа повечето хора изборът на професионален път  е  тежка задача.  Но ако ви е приятно да изследвате как работи човешкият мозък и да помагате на хората да се справят с трудностите, които животът предлага, си струва сериозно да обмислите кариера в Психологията.


 Задълбочаването в областта на психологията изисква солидно образование и умение да изслушвате внимателно събеседника си.  Работата ви ще се състои да обработите, на база знанията си, споделения проблем. Често срещана грешка е да се мисли, че се оказва професионална психологическа помощ, само когато трябва да се помогне на пациент да преодолее мъката си или някаква травма, както е например при поведенческата психология. В различите области на науката се преследват различни цели.


Подходящ пример е бизнес психологията, която разисква проблеми в бизнес – сферата. Бизнес психологията има за цел да променя мисленето и поведението на служителите като ги поставя в различни работни ситуации.  Създаването на такива ситуации и стратегии , обикновено се базира на стандартните психологически практики. Преценяването на силните и слабите страни на поведенческите стратегии и предлагането на разрешения на проблемите на работното място чрез основни психологически принципи,  би довело до подобряването на работната обстановка, което благоприятства бизнеса. В много случаи тези принципи са приложими в учебната среда, помагайки за доброто представяне на студентите. Приложимостта на психологията  в различните аспекти от човешкия живот е огромна.


Една от често разискваните области на психологията е детската психология, която е фокусирана върху развитието на детето и умствените му способности. За хората, които обичат децата и по-специално се интересуват от това как те възприемат околния свят, си заслужава да изучават детска психология.  Уникалният начин, по който децата разсъждават и чувстват, дълго е привличал интереса на безброй психолози. В по-широк контекст поведенческата психология се занимава не само с детството, но с целия цикъл на човешкия живот – от ранно детство до старини.  Различните начини, по които работи човешкият мозък през етапите от живота, не спира да удивява мнозина.


Друг дял от психологията е съдебната психология, която работи също в много сфери и не е съсредоточена само в разискването на свидетелските твърдения, или в съдебния процес. Съдебната психология съчетава общите психологически познания с такива в сферата на съдебното право и правната терминология като цяло, което само по себе си е доста обширно тематично поле. Независимо от областта, в която ще се специализирате, ако имате афинитет към това как работи и се развива човешкият мозък, какви поведенчески модели изгражда, психологията може да ви изненада със своята динамика и всеобхватност.
На практика психологията предлага многобройни възможности за специализация и кариерно развитие. По време на обучението студентите имат голям тематичен избор. Първоначално те избират измежду три основни психологически направления, след което изборът на по-тясна специализация е огромен. Така подборът може да е между детската психология, работата с деца или възрастни; бизнес – психологията; организационна психология; изследователска психология. Главният фокус на дипломата по психология, все пак е клиничната и частна практика.


Трите академични разделения на психологията са бакалавър, магистър и доктор.  Все пак за повечето студенти е приоритет да завършат бакалавър. Това не означава, че тези студенти трябва да станат психолози. Те могат да доразвият и пренасочат образованието си в различни сфери като правото, бизнеса и науката.


Магистърът по психология също има многостранна реализация. Може да работи например като психолог в училище или като частен терапевт в група. За да се достигне до практическата работа с пациенти, както и до определени позиции в училищната терапия, се изисква по- висока степен от магистърската.  Всяка държава има специфични изисквания, позволяващи на психолога да практикува.
Определянето на желаното от вас кариерно развитие ще ви помогне да изберете подходящата академична степен. Но за да не сте професионално ограничавани, най- добре ще е да сте високо квалифициран и да се стремите към най-високата образователна степен по психология. Всяка една следваща квалификация разширява кариерните ви хоризонти. Ако желанието ви да изучавате психология е свързано с подготовката ви за друга кариерна област, а не с практиката с пациенти,  бакалавърската степен е достатъчна.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11