1/2012 - 30/11/2021 17:44

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

430
“Евростандарт”- добрият избор

(Дата: 2012-01-16) || (Брой: 1/2012) || Автор: Дарби
Над 15  години на образователната карта на България активно присъства Английска Бизнес гимназия и колеж „Евростандарт”. Това е училище, в което успешно се съчетават английска гимназия и професионално икономическо образование.

Тук завършилите 7 клас могат да избират различни  специалности: от графичен дизайн и компютърна графика до банково дело и икономика и мениджмънт.
Допълнително предимство на гимназията е възможността учениците да се подготвят и  да вземат международните дипломи IGCSE и A Level, а паралелно с това могат да работят и за сертификатите по английски език IELTS и TOEFL.

 В процеса на обучение  възпитаниците на училището придобиват и богат практически опит, овладяват успешни бизнес умения чрез създадените от самите тях учебно – тренировъчни фирми.
Едни от най-интересните мигове за момичетата и момчетата от гимназията са ежегодните участия в международни проекти. Това им дава възможност да натрупат богат международен опит, посещавайки много европейски държави. Незабравими остават срещите с връстници от различни училища от четирите краища на континента.

Напълно в духа на днешните норми и критерии в образованието е още един приоритет на училището - изучаването на съвременен компътърен софтуер. През целия период на обучение се изучава пълния пакет на Microsoft office, Corel Draw, Adobe Photoshop, WEB Design.

Мнозина от завършилите гимназията продължават образованието си в престижни наши  и чужди университети в Европа.
Едноименният бизнес колеж подготвя кадри след средно образование. Той ще отговори на изискванията на тези, които  желаят да получат професионална диплома в областта на предприемачеството, митническото дело, бизнес администрацията, хотелиерството и туризма.

Обучението е насочено към получаване на високо ниво на професионална подготовка по избраната специалност. Редица са примерите, доказващи отличната икономическа квалификация по актуални и перспективни, търсени на пазара на труда, професии и специалности. Днес те са профилирани в три направления. Икономическите специалности обхващат широк спектър, включващ предприемачество, банково дело  и отделните видове администрация.  Привлекателната област на туризма е представена със специалности, отнасящи се до организацията и управлението на тази дейност, както и туристическа анимация. Най-новите попълнения в списъка на специалностите са компютърна графика и графичен дизайн.

 Важно обстоятелство е, че  на колежаните, постигнали успех над мн. добър 4.50 се дава шанс в продължение на един месец да практикуват в банка, спедиторска фирма или счетоводна къща. Досегашни партньори на „Евростандарт” за предоставяне на стажантски работни места са най-авторитетните банки в страната: ОББ, Булбанк, банка ДСК, редица счетоводни къщи и търговски фирми.
След завършване на колежа, обучаващите се имат възможност да продължат образованието си във Висшето училище по застраховане и финанси.

Във всяко свое действие ръководството на Английска Бизнес гимназия и колеж  „Евростандарт” се ръководи от желанието да отговори на търсенията и стремежите на младите хора и изискванията на пазара на труда.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11