2/2012 - 23/07/2024 05:44

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

440
Висше образование във Франция

(Дата: 2012-02-14) || (Брой: 2/2012) || Автор: Дарби 

 

От 2003г. френските университети започнаха реформа във висшето образование и преминаване към системата LMD с цел съгласуване на дипломите и програмите с тези на останалите европейски държави и улесняване мобилността на студентите. Тази система въвежда три нива на обучение Licence- Master- Doctorat. Licence-Master-Doctorat са национални дипломи. Основната цел на тази реформа е да се стимулира движението на студенти между университетите и държавите в ЕС.

Първото ниво завършва с диплома за специалист Licence три години след края на средното образование. Получава се след покриването на 180 европейски кредита (6 семестъра по 30 кредита).

Ниво Licence дава право на студента да продължи по желание в master professionnel  или master recherche, отговарящи на ниво магистър. Дипломата Master се получава след покриването на 120 кредита (4 семестъра по 30 кредита) и пет години обучение.

Ниво Мaster recherché дава възможност за ориентиране към изследователска дейност и подготовка на докторат. Дипломата Doctorat се получава при покрити 180 кредита (6 семестъра по 30 кредита) и осем години обучение.

Що се отнася до краткосрочните програми с професионална ориентация BTS и DUT, препоръчително е да кандидатствате в няколко от тях, за са имате после възможност за избор. Краткосрочното обучение често се превръща в дългосрочно, защото повечето от завършилите тези програми продължават образованието си.

От 2011г. кандидатите за бакалавърска степен от  ЕС вече могат да представят кандидатурите си чрез централизираната система Admission Post Bac. Срокът за регистрация приключва на 20.03. Освен тази възможност, те ще трябва да следят и  сайтовете на учебните заведения, тъй като голяма част от тях запазват и самостоятелните си процедури за прием.

Във Франция съществуват три типа висши учебни заведения:

Университети

Френските университети са държавни учебни заведения. Те приемат студенти, притежаващи френски bac или чуждестранна диплома за средно образование, даваща достъп до висшите учебни заведения в съответната държава. Университетите предлагат базови, технологични или професионално ориентирани програми за обучение.

Специализирани висши училища и институти
Те са държавни или частни  учебни заведения с професионална ориентация в областите инженерни науки, архитектура, търговия и управление, писмен и устен превод, журналистика. Имат високи изисквания при подбора и приема на кандидатите.

Les Grandes ecoles
Сред висшите учебни заведения les Grandes ecoles заемат особено място и  са специфично френски. Техните критерии за прием са високи и броят на приетите студенти е много по-малък от този в университетите. Освен инженери и мениджъри на високо ниво, те подготвят и специалисти в области като изкуство, литература и хуманитарни науки. За успешно представяне на конкурсите за прием в les Grandes ecoles е необходимо кандидатите да са преминали през така наречените подготвителни класове (classes prepas). Те са три категории:

  • икономически и търговски
  • литературни класове
  • научни класове.

Кандидатите за магистърска степен mредставят досие пред учебното заведение, коeто са избрали. Академичната колегия е единствената оторизирана институция, която може да одобри или не една кандидатура. Сроковете за подаване на досие за магистърска степен са различни за различните учебни заведения.

Освен ниските такси в държавните учебни заведения (през тази година таксата за бакалавърска степен в университетите е определена на 177 евро) Франция предлага и редица облекчения за студенти-помощ за настаняване-до 40% от стойността месечния наем  на жилището, в което е отседнал студента, социална стипендия, възможност за получаване на кредит.

Със своята образователна и социална политика Френската държава не случайно се превръща в една от най-търсените дестинации от българските кандидат-студенти.

За повече информация можете да се обърнете към Консултантска къща „Дарби” на тел. 02/988 03 40.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11