9/2012 - 28/11/2021 21:50

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

503
Приложна лингвистика- модерна университетска специалност за един глобален свят

(Дата: 2012-11-16) || (Брой: 9/2012) || Автор: ДарбиЛондон, Сао Паоло, Стокхолм…, ако обичате да пътувате и да се срещате с други култури, ако имате желание да инвестирате, за да се реализирате професионално, ако търсите работа свързана с владеенето на езици и тяхното приложение в света на бизнеса, търговията, културата, журналистиката, то тогава Приложната лингвистика, която предлагат голяма част от френските университети, е вашата специалност.

Още от първата година вие избирате два езика, които ще изучавате. В повечето случаи като първи език се предлага английският, но има възможност да изберете още немски, испански, италиански и др. език за първи, стига да го владеете на ниво В2 по европейската система на оценяване и университетът да предлага такава опция. При избора на втори език трябва да бъдете внимателни, защото не всеки език се предлага от начално ниво. В някой случаи университетът има изискване за ниво на владеене на втория език.

Бакалавърската степен е 6 семестъра или три години. Специалността включва няколко елемента:
  • фундаментална част- изучаване на съвременни езици;
  • специализирана част-право, управление, търговия, комуникации, превод, трети език, международна търговия и др.
  • избираема част.

Насочена към международните отношения в много широк смисъл, тази специалност предлага не само обучение в два съвременни езика, но и познания в областта на икономиката, правото, културата, журналистиката, превода-в зависимост от това какво направление избереш. Специалността дава възможност да се придобие широка обща култура и да се изградят ключови компетентности като анализ, синтез, документална методология, да се използват информационните технологии.


Специалността не е насочена към литературния, а към специализирания език, към практика в превода на документи с икономическо, юридическо, техническо, културно съдържание, симултанен превод и др.Тя дава задълбочени познания за обществото, културата, икономиката и институциите на държавите, чиито езици се изучават.

В много университети в третата година на вашето обучение се предлага двумесечен стаж, който ще ви помогне окончателно да обвържете своя личен професионален проект с конкретни знания и умения, които ще подпомогнат вашата бъдеща реализация.

След края на бакалавърската програма ще можете да избирате между магистърски програми с различна насоченост според вашите интереси:

 

  • международни отношения
  • техника на международната търговия
  • международни културни връзки и сътрудничество
  • специализиран мултилингвистичен превод
  • туристически приекти
  • журналистика.
Магистърските програми могат да бъдат с продължителност една или две години.

За повече информация можете да се обърнете към консултантите на „Дарби” на тел. 02/9881092.
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11