4/2013 - 28/01/2022 18:17

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

549
Социологията – предизвикателството на бъдещето

(Дата: 2013-04-15) || (Брой: 4/2013) || Автор: ДарбиАко Ви интересуват обществените процеси и поведението на  хората, обособени в различни  групи  и общности,   ако искате да си обясните техните надежди, вярвания и мотивация,  то социологията е Вашият избор на професия.

 Социологията изучава социалната страна на човека,   моделите на взаимодействие с други хора,  които предопределят съществуването. Социологията се описва като "научно изследване на поведението на човешките групи" и "прилагане на научни методи за изследване пъзела на социалния живот."

Всеки един от нас участва в различни социални групи, много от които се припокриват. Социолозите обръщат внимание на това как и защо тези групи си взаимодействат една с друга и как тези взаимодействия влияят върху техните членове. Такива анализи не само  водят до по-ясно разбиране на обществото и неговите компоненти, но  и позволяват да се открият причините за социалните проблеми и възможните начини за преодоляването им.

Защо да учим социология?  Това е една от най-интересните модерни специалности.  Тя ни подготвя за живот на промени,  развивайки нашата чувствителност  към различното и разнообразното,  любовта и уменията за учене, писане и  изследване, а и е база от знания за човешкото поведение, организацията и културата на обществото. Ако сте човек, който не следва непременно тълпата (но е заинтересуван от поведението си),  ако наистина се интересувате от това какво се случва в света, то социологията  ще Ви очарова.

Социологията помага за по-обективен поглед върху обществото, в което живеем. Тя насочва вниманието   към това, как си взаимодействат различните части на обществото, както и към  причините и последиците от социалните промени.  Съвременните общества са изправени пред все по-сложна и бързо променящата се социална среда. И тук социологията идва на помощ.

Социологията използва количествени и качествени методи за изследване,  статистическа обработка на данни и други методи. Резултатите от социологическите изследвания  предопределят решения или се използват в разнообразни сфери на дейност – политика, маркетинг, реклама, журналистика,  здравеопазване, образование и много други.  

В зависимост от предмета на изследване и използваните методи, съвременната социологическа наука се разделя на множество клонове,  което създава разнообразни възможности за специализация: икономическа социология,  политическа социология, аналитична и приложна социология, социология на поведението, културна социология, социология на образованието, на здравеопазването, на околната среда, на конфликтите, социология на семейството и на развитието. Интересни са и  подразделенията  свързани с религията, глобализацията, тероризма, пазарите, интернет пространството, спорта.

Различните образователни програми включват фундаментални общо социологически и частни социологически дисциплини като: история на социологията, количествени и качествени методи, социална статистика, социология на образованието, социология на политиката, социология на културата, социология на религиите, на рекламата, социология на отклоняващото се поведение, етно-социология,  модерна демокрация и  други.

Завършващите тази специалност  ще  могат да се ориентират в  съвременния социален живот, да прогнозират обществените тенденции и нагласи, като и да влияят върху разработването на политики и формирането на общественото мнение.  Те могат да се реализират в разнообразни сфери на дейност,  като: разработването на социологически изследвания и анализи; изследване на общественото мнение;  електорални и маркетингови проучвания; реклама;  социална оценка и мониторинг на публични политики;  изследвания на социални проблеми в различни области на обществения живот.  


Специалистите по  социология са търсени в социологически, маркетингови и рекламни агенции, в различни звена на държавната и местната администрация, в неправителствени организации, медии,  като съветници  към политически партии и обществени институции.

Множество университети в Европа и Северна Америка предлагат както бакалавърски така и магистърски програми  по социология, като интересът към нея непрекъснато нараства.

За да може ефективно да изберете своята програма и университет, доверете се на   на консултантите от ДАРБИ (тел: 02/9881092 или на електронен адрес: uniedu@darbi.eu)

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11