10/2013 - 23/07/2024 05:37

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

587
ДАРБИ Кариерна Ориентация

(Дата: 2013-10-15) || (Брой: 10/2013) || Автор: Дарби        КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014 - Тенденции

 Новоприетите студенти вече заминаха за университетите си в цял свят и сега правят първи стъпки в процеса на адаптация към новата академична среда и предизвикателствата, пред които ги изправя обучението в чужбина. И въпреки, че емоциите на приключилата кандидат-студентска кампания още не са затихнали, кандидатите за прием през 2014 година вече започнаха процедури за подбор на университети и подаване на документи.

И през тази година сред най-популярните дестинации за образование в чужбина остават Великобритания, Франция, Германия – според езика на преподаване; а също така Холандия и Скандинавските страни, Австрия, Белгия и Люксембург. Важно е кандидат-студентите на време да се запознаят с процесите, през които ще преминат и сроковете, които трябва да спазват, за да доведат кандидатстването си до успешен край! Новите тенденции във висшето образование в чужбина бележат завишени изисквания за прием във високорейтинговите университети. Това стимулира по-стойностни  амбиции в процеса на подготовка и кара младите хора преди  годината на завършването си да търсят по-отговорно допълнителна информация за своята кариерна ориентация и най-подходящите за тях университети.

 

Всичко кандидатстването в чуждестранни университети можете да научите от консултантите на ДАРБИ или на www.darbi.eu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДАРБИ Кариерна Ориентация

 Всеки има познати, които от съвсем малки знаят с какво точно искат да се занимават „като пораснат” и такива, които дори на 25 години още се лутат в избора си на професионален път.  Статистически основните методи за избор на специалност са няколко: фамилна традиция; детска мечта; модерната професия; по препоръка на приятели; звучи ми интересно … и други аргументи все в този дух. Всеки от тези подходи обаче, може да се окаже неподходящ, ако не е съобразен с личните характеристики на индивида. Персоналният подход при избор на професия е и основния аргумент на специалистите, които изтъкват ползата от кариерното ориентиране.

Кариерният Тест на ДАРБИ разкрива личностните характеристики и посочва най-благоприятните професионални перспективи чрез серия от ситуационни въпроси. Това не е тест, на който може да се провалите, защото няма верни и грешни отговори. Ако честно маркирате вариантите, които най-точно Ви описват, без да се опитвате да налучквате резултата ще получите реалистичен портрет на собствената си личност.

Замисълът на кариерните тестове е да спомогнат за логичното обяснение как една толкова разнородна компилация от различни личностни характеристики като предпочитания, умения, ценности, интереси, мотивация и дарби, оказват пряко въздействие на евентуалния успех и удовлетворение от избора на професия  и работна среда.

Подобни тестове от конкретен или по-общ вид, включващи вече изброените личностни характеристики, са често използвани от отделни хора или организации, като университети, кариерни центрове, отдели човешки ресурси в големи компании, инструктори и съветници, с цел те да са в състояние да вземат най-доброто и компетентно решение за всеки конкретен случай.

Съществува огромно разнообразие от психологически тестове за определяне на личностния профил и кариерната ориентация. Някои тестове са наистина професионално разработени и ефективността им е проверена в практиката, други са по-скоро с развлекателен характер и резултатите им нямат претенция за прецизност. Но и от най-съвършения тест може да се получат изкривени резултати, ако той не е адаптиран за съответната категория потребители.

Кариерният Тест на ДАРБИ е един от малкото тестове разработени за нуждите на кандидат-студентите и отчита специфичните характеристики на тази конкретна група ползватели. Определянето на подходящите професионални сфери се осъществява на базата на индиректни индикатори, а не на осъзнат избор между конкретни алтернативи, защото тези млади хора все още не са натрупали нужния им практически и социален опит.

Допълнителна информация за кариерния тест и записване за полагането му можете да осъществите чрез консултантите на ДАРБИ, на телефон 02/988 1092 или на електронен адрес: uniedu@darbi.eu

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11