5/2014 - 28/11/2021 23:21

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

651
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ НАЙ-ЦЕННИЯ АКТИВ НА ВСЯКА КОМПАНИЯ

(Дата: 2014-05-15) || (Брой: 5/2014) || Автор: ДарбиDARBI“Човешки ресурси“ е термин, с който много организации описват комбинацията от традиционни административни функции на персонала, производителност, отношения на служителите и планиране на ресурсите. Базира се на концепции, разработени от трудовата и организационна психология. „Човешки ресурси” се тълкува по различни начини, в зависимост от контекста. Най-честата употреба се отнася до отделните служители и до тази част от фирмената структура, която се занимава с наемане, квалифициране, преквалифициране и други въпроси, свързани с персонала. Целта на човешките ресурси е да се максимизира възвращаемостта на инвестицията в човешкия капитал на организацията и да се минимизира финансовия риск. Мениджърите човешки ресурси отговарят за провеждането на тези дейности по ефикасен, легален, справедлив и последователен начин.

Мениджмънт на човешките ресурси (МЧР) представлява стратегически и последователен подход към управлението на най-ценния актив на компанията – хората, които индивидуално и заедно допринасят за постигане целите на организацията. Вероятно ключовата дума тук е „сработване”, т.е. подходът на мениджъра човешки ресурси цели да осигури сработване между управлението на служителите в дадена организация и цялостните стратегически насоки на компанията.

Мениджърът „Човешки ресурси” изпълнява следните ключови функции: DARBI
Селекция на кандидатите за вакантни работни позиции;
Обучение и Развитие на наличния персонал;
Оценка на производителността и Управление трудовите ресурси;
Повишения;
Излишество на персонал;
Трудови и личностни отношения между служителите;
Архивиране на всички лични данни;
Компенсации, пенсии, бонуси и т.н.;
Конфиденциално съветване на вътрешни „клиенти” във връзка с проблеми на работното място.
Кариерно развитие.

DARBIКариерни перспективи    
Завършилите образование в тази сфера имат много добри кариерни възможности. Търсят се хора с диплома в сферата на човешки ресурси, администрация на човешките ресурси и организационни и трудови отношения; добри възможности имат и завършилите техническо или бизнес образование. Нуждите на организациите от персонал водят до голямото търсене на такива специалисти. Бързо-разрастващите се бизнеси наемат допълнителни специалисти, било то като постоянни служители, било като консултанти. Много малки бизнеси, които не могат да си позволят наемането на отделен специалист, възлагат задачи в областта на МЧР на други служители, заради което познанията в тази сфера са много важни.  

Ако сте разпознали себе си в ролята на Мениджър „Човешки ресурси”, свържете се с консултантите на ДАРБИ, за да научите какво образование Ви е необходимо за развитие в тази професионална сфера и  кои са най-подходящите университети, където можете да придобиете нужната квалификация за една блестяща кариера: www.darbi.eu

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11