2/2015 - 24/09/2022 18:53

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

714
Фактори на успеха – значението на кариерното тестуване

(Дата: 2015-02-11) || (Брой: 2/2015) || Автор: Дарби

Вероятно сте чували за кариерните тестове, които можете да попълните, за да улесните избора на бъдещата си професия. Звучи някак интригуващо, дори магично. Отговаряте на няколко въпроса и - “voila” – представя Ви се най-точната специалност. Е, за съжаление няма тест, който еднозначно да даде отговор на въпроса "какъв да стана, когато порасна?"

успехЗамисълът на кариерните тестове е да спомогнат за логичното обяснение как една толкова разнородна компилация от различни личностни характеристики като предпочитания, умения, ценности, интереси, мотивация и дарби, оказват пряко въздействие на евентуалния успех и удовлетворение от избора на професия  и работна среда.
Подобни тестове от конкретен или по-общ вид, включващи вече изброените личностни характеристики,  са често използвани от отделни хора или организации, като университети, кариерни центрове, отдели човешки ресурси в големи компании, инструктори и съветници, с цел те да са в състояние да вземат най-доброто и компетентно решение за всеки конкретен случай.

Въпреки че често се използва терминът "кариерен тест", значението е малко подвеждащо. Това означава, че има правилни или грешни отговори точно, както са тестовете, за оценка на знанията по определен предмет или положителни или отрицателни резултати, каквито може да откриете в медицинските тестове. Докато това от което се състои един „кариерен тест” са няколко инструмента, за да научите повече за интересите на тестувания, личността му, приоритетите свързани с работата, ценности и умения, за да може в крайна сметка да се оформи списък с възможните опции за кариера.

Кариерният Тест на ДАРБИ е един от малкото тестове разработени за нуждите на кандидат-успех2студентите и отчита специфичните характеристики на тази конкретна група ползватели. Определянето на подходящите професионални сфери се осъществява на базата на индиректни индикатори, а не на осъзнат избор между конкретни алтернативи, защото тези млади хора все още не са натрупали нужния им практически и социален опит.

Когато тестът се направи достатъчно рано (10-11 клас) има достатъчно време за поставяне на приоритетите и провеждане на допълнителната академична подготовка, извънкласни занимания и изграждане на съществени за съответната сфера умения, които ще подпомогнат кандидата в развитието му.

Кариерният тест на ДАРБИ се състои от писмена част с резюме и лична разяснителна консултация. Може да се положи във всеки офис на Дарби в страната (София, Бургас, Варна, Плевен) с предварително записване на час по телефона. За да запазите своя час за кариерно тестуване, моля свържете се с консултантите на Дарби на телефон 02/9881092 или през електронен адрес: uniedu@darbi.eu175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11