5/2015 - 22/06/2024 21:44

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

740
Силата на практическото обучение или каква е ролята на взаимодействието между университетите и бизнеса

(Дата: 2015-05-11) || (Брой: 5/2015) || Автор: Дарби

obrazovanie
Автор: Момчил Костов – консултант за висше образование
 
Основната задача на университетите в съвременния свят е да подготвят хора, да култивират знанията и уменията, които по-късно да бъдат двигател на икономиката. За съжаление, много често университетите, и особено големите престижни класически академични институции, са твърде откъснати от реалността и високата академичност на получените знания не отговаря на нуждите на пазара.

Един от начините това да бъде избегнато са връзките между университетите от една страна и компании и/или браншови организации от друга. Тук разбира се не става дума за проектна работа или кратковременни договорки, а за продължително партньорство, позволяващо на университетите да получат по-ясна представа какво очаква техните абсолвенти на пазара на труда и да могат да инкорпорират съответни нововъведения в програмите си, а на бизнеса – да разполага с по-добре подготвени и адекватни кадри.

Най-очевидното измерение на такива връзки са фирмените практики и стажове, които дадени университети предлагат. Частните университети и университетите по приложни науки са много по-напреднали в този тип взаимоотношения, но в последните години и класическите академични институции започват да виждат ползата от подобни връзки с бизнеса и да предлагат включени в академичната програма стажове.

Друг изключително важен аспект на тези взаимоотношения са връзките между браншовитеvisshe obr организации и университетите като цяло (било през междууниверситетски организации, било през съответното министерство). Те са необходими, защото дават възможност на браншовите организации, които са най-добре запознати със състоянието на съответната индустрия, да изготвят сериозни и обосновани доклади, разясняващи моментната ситуация в сектора и стратегии за бъдещето му – за нужната бройка специалисти и необходимите знания. Тези стратегии позволяват на университетите две много важни неща. От една страна те могат, базирайки се на информацията, да контролират приема в съответните специалности, за да не оставят нито индустрията без необходимите и кадри, нито пазара на труда наводнен с безработни специалисти. От друга страна, университетите могат да променят програмите си, така че да включват необходимите за формирането на успешни специалисти според критериите на бизнеса знания и умения.

visshe obrОсновното средство за случването на последното е и третото важно измерение на връзките между университетите и бизнеса – назначаването на специалисти като щатни или хонорувани преподаватели и редовното изнасяне на лекции от страна на бизнес лидери. По този начин студентите получават огромен обем важна и необходима практическа информация от първо лице, липсата на която е може би най-големият проблем на академичното образование.
В много държави партньорствата между университетите и бизнеса са се доказали като полезни и за двете страни. Те правят университетите много по-съвременни и адекватни и позволяват на бизнеса да планира спокойно развитието си, знаейки че ще разполага с необходимия брой качествено подготвени кадри.175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11