6/2016 - 27/02/2024 09:45

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

833
Избор на специалност – специфичните детайли

(Дата: 2016-09-13) || (Брой: 6/2016) || Автор: Дарби

На прага сме не само на началото на новата учебна година, но и на кандидат-студентската кампания за випуск 2016/2017-та година. Пред всяко дете, което решава да продължи образованието си предстои да вземе важни решения, които до голяма степен зависят от неговата информираност. 

От Консултантска къща „Дарби” сме наясно, че както липсата на информация, така и на опит да се отсява правилната такава, подвеждат кандидат-студентите в избора им на университет и специалност. Затова решихме да Ви запознаем с видовете образователни степени по немската образователна система. Познаването на особеностите на всяка една от тях помага да се прецизира избора на учебно заведение, специалност, съдържание на учебната програма.
 
През 1998 година се сключва Болонското споразумение, с което се утвърждава създаването на Общоевропейска зона за Висше образование. Част от целите на Болонската декларация са да се въведат единна мерна единица за студентска заетост и оценяване чрез Европейска кредитна трансферна система (ECTS) и лесноразбираеми и сравними образователни степени (Бакалавър, Магистър, Доктор). В Германия след степента се добавя разширение, което пояснява областта на дадена специалност, съдържанието на учебната програма (дали предимно теоретично или практическо), продължителност на обучението и др. Основните образователни степени, които са въведени са: Bachelor /Master of Arts (B.A.), Bachelor/Master of Science (B.Sc.), Bachelor/Master of Engineering (B.Eng.), Bachelor/Master of Laws (LL.B.), Bachelor/Master of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor/Master of Music (B.Mus.), Bachelor/Master of Musical Arts (B.M.A.), Bachelor/Master of Education (B.Ed.).

Образователната степен Bachelor /Master of Arts (B.A.) се отнася за специалности в сферата на изучаване на езици, социални и обществени науки, медии и комуникации. Степента Bachelor/Master of Science (B.Sc.) се свързва с природо-математическите науки, например Математика, Архитектура, Информатика, Психология. Специалността Икономика може да се завърши както със степен (B.A.), така и (B.Sc.)., а разликата между двете се определя от съдържанието на учебната програма. Bachelor /Master of Arts (B.A.) се занимава с влиянието на икономическите и социални зависимости върху обществото, затова в учебната програма могат да са включени предмети като История, Политика, Право, Социални компетенции. Учебната програма на  Bachelor/Master of Science (B.Sc.) акцентира на предмети като Математика, Статистика, Финанси, Информатика. 

Изучаващите технически или инженерни специалности могат да придобият три вида професионални квалификации: Diplom-Ingenieur, Bachelor/Master of Engineering (B.Eng.), Bachelor/Master of Science (B.Sc.). Diplom-Ingenieur е по-старата и разпознаваема степен сред работодателите в някои немски области, а обучението при нея продължава 10 семестъра. Към днешна дата над 85% от университетите са заместили степента „Дипломиран инженер” с Bachelor/Master of Engineering (B.Eng.), но за да се равнява на Diplom-Ingenieur е необходим Master of Engineering. А ако учебната програма на е твърде теоретична и клони повече към научна и изследователска дейност,придобитата степен може да е Bachelor/Master of Science (B.Sc.). 

Изучаването на правни науки завършва или с Bachelor/Master of Laws (LL.B.) или Staatsexamen, като бакалавърската степен позволява работа в сферата на консултантската дейност, а също административни позиции в правни отдели на различни предприятия. За да имате юристки правомощия и можете да работите като адвокат, съдия или нотариус е необходимо да преминете през обучение, което продължава девет семестъра. Следва първи държавен изпит върху това, което сте научили на теория, а след това двугодишна практика в адвокатски и съдебни кантори. Обучението приключва с втори държавен изпит. 

Bachelor/Master of Fine Arts (B.F.A.) е степен, която е свързана със специалности като живопис, графика, филмово и медийни изкуства, фотография и др., които се изучават както в художествени академии, така и в университети по изкуства. 

За хората, които искат да развият професионална кариера като в музикалната сфера (музикант в оркестър, диригент, композитор или музикален продуцент) и да получат академично образование в областта е необходимо да придобият степен Bachelor/Master of Music (B.Mus.). Но за кариера като музикални терапевти, музикални журналисти, музикални редактори или педагози се изисква степен Bachelor/Master of Musical Arts (B.M.A.). 

Квалификацията Bachelor/Master of Education (B.Ed.) позволява професионално развитие в сферата на образованието. Само бакалавърска степен, обаче не е достатъчна, за да имате право да извършвате преподавателска дейност. Необходима е придобита магистърска степен, следва практика в рамките на две години и успешно издържан държавен изпит. 

       Новите образователни степени, утвърдени с подписването на Болонската декларация налагат промени в учебните програми – тяхното съдържание и продължителност. Това обърква не само студентите, но и не малко работодатели, които не знаят какво се крие зад определена професионална квалификация. Познаването на всяка една от тях ще улесни подбора и избора както на специалност, така и на подходящите университети.  

За да сте спокойни, че сте направили правилния избор, не отлагайте да се свържете с консултантите на Дарби, и ще получите компетентно мнение и съдействие от професионалисти.175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11