03 / 2008 - 30/11/2021 18:18

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

98
“MBA” - световни програми за магистри по бизнес администрация

(Дата: 2008-04-03) || (Брой: 03 / 2008) || Автор: ДАРБИДобрата новина и през тази година е, че завършилите магистърски програми по бизнес администрация /МВА/ са сред най-търсените специалисти по всички континенти и във всички браншове. Безпристрастната статистика ни говори, че 88%  от випускниците на Мичиганското бизнес училище са получили през 2005 година покана за работа още по време на обучението си, че в много страни притежателите на МВА дипломи са обект на внимание на работодателите, които в края на курсовете ги посещават в самите университети, за да ги привлекат на работа в своите фирми.

  
 
         Магистърските програми в областта на бизнес администрацията, по-известни като MBAпрограми / Master of Business Administration/, са вероятно най-популярните и най-динамично развиващите се университетски програми в световен мащаб, чиято основна задача е професионалната подготовка на кадри за отговорни ръководни постове в администрацията, независимо в коя сфера на икономиката са.. 

      
Съкращението MBA” е възникнало в САЩ и едва през осемдесетте години на миналия век получава популярност в Европа и то най-вече, за да се отграничат специфичните черти на тази програма от останалите икономически специалности като финанси и стопанско управление, например.

      
 Първоначално всички “MBA” програми били редовна форма на обучение с продължителност от две години, докато днес различните учебни заведения предлагат широка гама от програми с различна продължителност и структура на изучаваните дисциплини. Като цяло, с времето са се наложили три тенденции, отразяващи развитието на “MBA” програмите през последните 20 години:

  1. Съкращаване на времетраенето на програмите – тази промяна е мотивирана главно от появата на нови, краткосрочни и много ефективни програми, които освен че спестяват времето на студентите, намаляват значително и разходите за обучението. New York CollegeСолун е типичен пример за това, предлагайки такава магистърска програма, която е с продължителност една година и съчетава високите стандарти и най-добрите практики в областта на висшето образование и заслужено се нарежда сред предпочитаните университети в региона.
  2. Увеличаване на разнообразието на програмите – освен редовната форма на обучение вече се предлагат задочно и дистанционно обучение, както и учебни програми, ориентирани към различни сектори на икономиката и възрастови групи обучаващи се. Разнообразие от специализирани програми представлява Европейският Университет, където MBA” програмите са профилирани в областта на комуникациите, връзки с обществеността, финанси и банкиране, човешки ресурси, спедиция, телекомуникации и спортен мениджмънт. От друга страна, Middlesex University London се отличава с програма, наречена “Executive MBA”. Тя е изключително интензивна, специализирана и е предназначена за специалисти, които нямат възможност да се отделят от работната среда, но желаят да разширят и осъвременят знанията и уменията си.
  3. Интернационализация на програмите – тази тенденция засяга както изучаваните дисциплини, така и начина на преподаване. Единствената цел на тази глобализирала се специалност е да се сведе до нуждите на местните пазари.

        От казаното става ясно, че чисто терминологично не съществува понятието MBA” програма, а това е спектър от възможности за обучение в областта на администрацията и точно този факт прави избора много труден и същевременно много важен. 

      
Личното решение да завърши магистърска степен по бизнес администрация за всеки потенциален кандидат се състои от три основни стъпки.На първо място, независимо и въпреки всички известни ранглисти, избирането на бизнес училище се основава на личните цели, нужди и очаквания на всеки кандидат. Много е важно да се прецени колко съществена част от университета заема избраната специалност. Бизнес училището на Nottingham University предлага освен основната MBA” програма и още 18 профилирани програми и възможности за научни разработки. Това е сериозна индикация за една стабилна организация.
      
Втората стъпка е решението какъв тип програма ви подхожда най-добре – редовно, задочно или дистанционно обучение, например. Няма два университета, които да предлагат една и съща програма, но във всички са застъпени дисциплини като основи на счетоводството, икономикс, финанси, управление на човешките ресурси и организация на труда, маркетинг, политически науки и статистика. Оттук нататък окончателното решение зависи от отговора, който ще си дадете на следните въпроси:     Одобрявам ли структурата на програмата и фокусира ли се върху материята, която ме интересува?

     Има ли възможност за избираеми предмети, които ме интересуват?
     Предлага ли се там, където живея и ако не мога ли да си позволя да се обучавам в чужбина?
     Устройва ли ме продължителността на програмата и мога ли да отделя на обучението си достатъчно време?
     Мога ли да си позволя разходите за учебни такси, за ежедневни нужди и учебни материали? 

      
Щом веднъж преминете първите две стъпки, ви остават само практическите действия по самото кандидатстване и записване.  

      
Магистърската степен по бизнес администрация е най-популярната квалификация в света и бързо се превръща във важно условие за заемане на високопоставена мениджърска позиция.  

       Всеки трябва да помни, че MBA е повече от марка. Това е изживяването на живота, затова и изборът трябва да е мъдър. Успех!

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11