05 / 2007 - 24/07/2021 16:57

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

36
Обогатете кариерата си докато сте във ваканция

(Дата: 2007-05-07) || (Брой: 05 / 2007) || Автор: ДАРБИНАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.2 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


Цели
• Увеличаване на познанията относно комуникация и водене на преговори.
• Придобиване на опит чрез групови упражнения при водене на преговори.
• Приложения на наученото в бизнес ситуации.


Теми
• Въведение в психология на тълпата/масите/ и преговори с масите.
• Напреднали преговори - психология на убеждаването.
• Психология на убеждаването.
• Умения за слушане и водене на преговори.
j0403602.jpg• Успешно справяне с трудни ситуации.
• Разбиране на културните различия.
• Преговори и разбиране на културните различия.


Лятна програма по Международни финанси

Предизвикателната двуседмична програма среща заинтересованите с международния финансов мениджмънт, както и с европейските финанси. Обучението включва и посещение на реномирани компании и институции като например SWX Swiss Stock Exchange или щаба на ООН в Женева. Гости-говорители от най-големите световни финансови институции позволяват на курсистите да надникнат зад сцената на един от най-важните финансови пазари в света.

Продължителност на програмата: 2 седмици.
Насоченост: финансов мениджмънт.
Начална дата: 20 август 2007.

Дата на пристигане: 19 август 2007 (неделя).
Начална дата на програмата: 20 август 2007 (понеделник).
Крайна дата на програмата: 31 август 2007 (петък).

Целта на този модул е да го превърне в интерактивен клас, където се обменя информация и опит. Насочеността на курса е върху управлението на корпоративните финанси и върху това как мениджърите взимат решения относно капиталови инвестиции, дивиденти и различни други финансови инструменти като във всички тях има стратегическа перспектива. Курсът включва както “общата картина”, така и детайлен финансов анализ. Използват се лекции и дискусии по различните случаи.

j0402960.jpgЕвропейско финансиране
Този курс цели развитие на разбирането на всички функции на отделните финансови пазари и институции с фокус в Европа, естеството на световния финансов пазар, структурата на европейските финансови системи и ролята на банките. Курсистите ще развият умения да преценяват ролята на пазара при формиране на цените, ще придобият знания относно теорията на финансовите институции и за ролята на различните регулатори във финансовите пазари.
При успешно завършване на курса, курсистите ще могат да:
• обяснят ролята на финансовите пазари и институции;
• опишат чертите на ключовите защитени пазари;
• обяснят влиянието на цените върху формирането на пазара;
• анализират ролята на управление на риска и ликвидността;
• описват основните характеристики на банките и тяхната роля;
• дискутират и обясняват правителствената интервенция във функционирането на финансовите пазари.

Допълнителна информация за представените квалификационни програми, както и съдействие за записване за участие в тях можете да получите от консултантите на “ДАРБИ – Образование в чужбина” на телефон 02/988 0340.НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.2 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11