05 / 2007 - 24/09/2022 20:09

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

34
Обучението по дизайн – свят от възможности

(Дата: 2007-05-06) || (Брой: 05 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Дизайнът е именно тази част от човешкия опит, умения и знания, която се отнася до способността на хората да моделират средата си така, че да отговаря на материалните и духовните им нужди.


НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


exterior.jpgПроцес на проектиране
Терминът “процес на проектиране” може да бъде изтълкуван и като “процес на решаване на проблеми”, който като цяло работи чрез консултации и постигане на консенсус, с изключение на абстрактните му форми. Процесът започва с определяне и анализ на проблема и продължава със структурирана последователност, в която се генерира информация, обсъждат се идеи, докато се достигне до оптималното решение на проблема.
Дизайнът не винаги е рационален процес. Дизайнерите балансират всички възникнали мнения относно дизайна на артефакти, системи и среда. По този начин в недалечното минало дизайнът бързо еволюира в затворено общество – каста, в която само и единствено дизайнерите имали право да дават компетентна оценка за даден материал, вкус и др. Дизайнерите живеели в своеобразен социален балон, като общували единствено и само с други дизайнери.
Последните няколко десетилетия отбелязаха остра реакция срещу движението на дизайнерите намерила естествен израз в кръстоносния поход срещу “злокачествените образувания” в техните среди. И това именно разкрива пред всеки член на обществото възможност да изрази собствения си вкус, индивидуалността си, да изгради личен стил и имидж чрез това, което използва и купува. Така дизайнът престава да бъде привилегия само за инженери и дизайнери и се превръща в съвместна дейност на тези, които оформят дизайна на различните артефакти, системи и среда, и всички останали, които по един или друг начин ги използват.

group photo.jpgДизайнерско мислене
Няма едно общооприето определение за дизайнерско мислене. Самият термин «дизайн» може да се отнесе към съществителни като дизайнери, физически продукти и стил, както и към глаголи като обработвам, съзадавам, правя - ... така че това е един процес на създаване и критическо мислене, което позволява организацията на информация и идеи, вземане на решения, подобряване на настоящото състояние и натрупване на знания.

През последните години все повече хоря говорят и пишат относно приложението на дизайнерското мислене в заплетени проблеми, приложението му като начин на мислене. Много е трудно да се опишат различните модели на мислене, но както е казал Лао Цу: “Тао-то, което може да бъде изказано, не е вечно”. И все пак Лао Цу е успял да напише книга относно това.

Дизайнерското мислене е...
Приобщаващо – особено когато другите изразяват различно мнение относно генериране на по-ефективна работа и постигане на споразумение;
Новаторско – откриват се нови варианти за достигане до нови и по-добри решения;
Експериментално – построяват се прототипи и се създават хипотези, тестват се и целия процес се повтаря от начало, за да се открие какво работи, какво не и да може да се управлява риска;
Личностно – взима се под внимание контекста на всеки проблем и хората, които са част от него;
art studio.jpgИнтегриращо – разбиране на цяла една система и нейните връзки;
Интерпретиращо – оформяне на проблема и преценяване на възможните решения.

Southampton Solent University

Обучение по дизайн

(бакалавърска степен – три години)

Тази програма запознава студентите с дизайна от широка перспектива. Те ще научат много за самия процес и за креативната индустрия и ще се впишат в нея като високо квалифициран кадър след завършване на обучението си.
Днес дизайнът се смята за важна част от живота ни и нараства нуждата от запознати с тази материя хора, които да играят главна роля в целия процес.
Курсът включва теоретични и практически занимания и покрива част от бизнеса, маркетинга и управлението.

Специални характеристики
Бакалавърската степен на обучение по дизайн разглежда дизайна от широка гледна точка като се основава на четири основни теми:
• Дизайн и общество – включва влиянието на обществото върху дизайна и влиянието на дизайна върху обществото. Дизайнерската лингвистика изучава езика на дизайна, семиотиката, скритите думи, значения и реклама;
• Бизнес и търговия – включва маркетинг, например маркетингово проучване, стратегии и промоции;
abstract.jpg• Дизайн в контекст – обхваща историческо и съвременно изучаване на дизайна и дизайнерите;
• Студио – включва визуализация и общуване, креативни технологии и корпоративен дизайн.

Съществуват възможности за стаж в индустрията по време на втората година и при разработване на професионалните проекти през третата година.

Кариерни възможности
Като резултат от широкия обхват на курса, студентите са квалифицирани да развият кариерата си в различни области. Така например могат да се реализират в дизайнерския мениджмънт, връзки с обществеността, медии, маркетинг, корпоративни комуникации и браншови мениджмънт.
НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11