09 / 2007 - 16/07/2024 15:58

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ - АРХИВ

61
Силата на специализираните курсове

(Дата: 2007-12-10) || (Брой: 09 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Рано или късно, за всеки, който си е избрал и е изучавал чужд език може да настъпи момент, когато знанията му биха могли да дадат реални дивиденти: средно или висше образование в чужбина, работа или специализация зад граница, участие в смесени фирми или служба в чуждестранни представителства. И какво ли още не!?
И ето как заставате пред необходимостта от бърз напредък в избрания от вас чужд език, подготовка за международно признати изпити, придобиване на специализирани езикови знания.
Много са вариантите човек да излезе от подобна ситуация, но най-удачният е да се запишете в някоя от специализираните езикови програми за младежи и възрастни.Трябва да подчертаем, че специализираните програми са оптимална форма за j0431730.jpgусъвършенстване на специфичната езикова терминология. Основното изискване за включването ви в тях е да владеете езика над средно ниво. А сферите на действие на програмите са:
• образование;
• транспорт;
• здравеопазване;
• бизнес;
• правораздаването;
• туризъм и др.

Системата на обучение е изцяло ориентирана към изграждане на практически умения, които позволяват на всеки професионалист да реагира адекватно на английски език в широк кръг от служебни и социални ситуации. При обучението се използват автентични материали с бизнес насоченост, разглеждат се реални ситуации от международната корпоративна среда. Основна цел на обучението е изграждане на богат речников запас със специализирана насоченост и същевременно обогатяване на общоезиковата лексика.

Специализиран курс по бизнес английски
Учебната им програма е интензивна и комбинирана. Тя включва 20 часа обучение по:
o общ английски език
o 10 часа бизнес английски или английски в избрана от клиента област или на близка тематика като общи понятия в икономиката, водене на преговори и организиране на презентации, семинари и срещи, и др.
Програмите се предлагат целогодишно и имат продължителност минимум 2 седмици. Групите са малки, максимум до 8 души. Учебните часове са по 45 минути, като специализираните са по 2 часа след обяд всеки ден.

j0409600.jpgМедицински английски език
Курсът е предназначен за лекари, студенти по медицина, както и за всички служители от сферата на здравеопазването, на които се налага да комуникират с пациенти или колеги медици. Програмата е разделена на теми фокусирани върху определена сфера от комуникацията пациент-лекар, от първоначалния медицински преглед, през снемането на анамнеза до достигането на диагноза и назначаването на лечение. Застъпената в модула лексика обхваща и влиянието на високите технологии в съвременната медицина.

Летни курсове по изкуство и дизайн
Летните специализирани курсове се провеждат на английски език в Милано, Рим и Венеция, и на испански и английски в Барселона. Те обхващат различни области на модата и дизайна. Обучението се провежда 4 дни седмично, от понеделник до четвъртък, като петък е ден за окончателно оформяне на проектите. Продължителността на курсовете е 3 или 4 седмици през месец юли. Учебните групи са малки,с представители от различни страни. Участниците трябва да имат входящо ниво на владеене на езика минимум “Intermediate”.

Компютърен английски език
Застъпената в модула лексика обхваща последните новости в сферата на компютърните технологии и мултимедията. Всяка единица от материала е обогатена с линкове към уеб-базирани упражнения, които дават допълнителни възможности на курсистите да развиват езиковите си умения. Модулът не изисква специализирани познания по информационни технологии и е подходящ за всеки, който желае да използва безпроблемно английски език в глобалния свят на интернет и компютърните технологии.

j0407157.jpgКурсове по изкуства
Специализирани курсове в областта на изкуствата, модата, дизайна, комуникациите и дигиталната фотография печелят все повече привърженици. Продължителността им е 2 или 4седмици, като изключение прави само програмата “Изкуство и дизайн”, която може да се учи от 4 до 24 седмици и се провежда целогодишно.Други специализирани се провеждат през пролетта и лятото. Хора на различно ниво на владеене на езика могат да участват в програмите – от елементарно до напреднало. Те се провеждат в прочутия Central Saint Martins College of Art and Design, който разполага с перфектна база. Учебната програма включва 15 часа по общ английски сутрин и 7 часа специализирано обучение в избраната област. Часовете са по 60 минути, а групите в часовете по английски са средно по 10 души; при специализираните часове – по 8 души. Учебната програма е много добре балансирана; използват се ефективни и практични методи на обучение.

Няколко допълнителни детайла към описанието на специализираните езикови програми:
• Тези програми се провеждат целогодишно;
• Минималната продължителност на тези програми е две седмици;
• Максималната продължителност, интензитетът и структурирането на курса зависи от индивидуалните изисквания на участника;
• Предлаганите динамични модули дават възможност както за усъвършенстване на общите езикови умения, така и за усвояване на специфичната терминология в дадената професионална област и придобиване на практически умения за прилагането й.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11