7/2015 - 16/07/2024 16:15

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ - АРХИВ

756
Кога да започне чуждоезиковото обучение на вашето дете

(Дата: 2015-09-11) || (Брой: 7/2015) || Автор: Дарби

 Специалистите са на различно мнение по този въпрос, но като че ли всички са съгласни с максимата „ Колкото по-рано, толкова по-добре”.   Децата „билингви” в повечето случаи проговарят малко по-късно, но овладяват безпроблемно  двата езика на родителите си като родни. Така че, ако някой от двамата родители владее добре чужд език, ще бъде от огромна полза за детето да общува активно с него на този език още от най-ранна възраст. Научни изследвания доказват, че такъв начин на общуване оказва благотворно влияние върху мозъка, като променя плътността на сивото мозъчно вещество на детето и залог за развитието на неговите езикови и комуникативни способности.

Часовете по чуждоезиково обучение в детската градина (най-разпространените са по английски език )  не водят до задълбочени познания – в повечето случаи детето се научава да брои до 10, да назовава цветовете и някои животни. Но тези часове са полезни, тъй като детето свиква със звученето на езика и разпознава някои думички, докогато гледа филмчета по телевизията или се заиграва на таблета.  В първи клас, докато детето свиква с изписването на букви и думи на родния си език, обучението е добре да продължи като се набляга повече на комуникацията и научаването на нова лексика под формата забавни игри, слушане на текстове, заучаване на стихчета и песни. От втори клас може да се започне с по-активни упражнения за писане и четене и полагане основите на граматическите правила.  Учебните системи, които се използват, са съобразени с възрастовите особености на децата и спомагат за постепенното развитие на техните езикови  и комуникативни умения. Преминавайки през периода на обучение от 2-ри до 6 клас включително, децата могат да усвоят избрания език на ниво В1+. В седми клас могат да се концентрират върху задачите, свързани с кандидатстване в съответното училище. През първата година в новото училище ученикът  е добре да насочи своето внимание към избрания език (особено ако това е подготвителен клас в езикова гимназия ). През втората година обаче е времето, когато е добре да продължи обучението си по втория чужд език, който е избрал, тъй като за съвременния млад човек в днешния глобален свят владеенето на втори чужд език, освен английския, е необходимост. Когато избирате езиков курс заедно с порасналото си дете, е добре да знаете, че в рамките на една учебна година могат да се покрият 2 езикови нива, като за усвояването на едно езиково ниво са нужни най-малко 100 учебни часа. Така че, ако в 9 и 10 клас ученик посещава курсове по чужд език, дори да  започне усвояването на даден език от самото начало, в общия случай той може да покрие нивата от А1 до В2, съгласно Европейската езикова рамка. А в 11 и 12 клас да насочи усилията си  към подготовката си за съответния езиков сертификат (TOEFL, IELTS,SAT, DaF,DELF, DALF и т.н. ). За по-напредналите – тази специализирана подготовка може да започне от 10 клас  с целогодишни подготвителни курсове, което ще им гарантира по-добри резултати на съответните изпити за сертификат и съответно - прием в предпочитания  университет.
Графикът на предлаганите езикови курсове за деца и гимназисти можете да видите тук .175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11