1/2017 - 23/07/2024 04:44

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ - АРХИВ

865
Четенето в съревнование с електронните забавления

(Дата: 2017-01-10) || (Брой: 1/2017) || Автор: Дарби

<img mce_tsrc="reading.jpeg" alt="Reading" height="192" width="257">
В ежедневието ни, изпълнено с мобилни устройства, игри-приложения и телевизия, четенето на книги и текстове от различно естество сякаш губи притегателната си сила. Електронният свят предоставя една свръхцветна и пренасищаща реалност и не е изненадващо, че много хора в днешно време предпочитат нея пред реалността на роман от 400 страници, например. Това засяга както деца, които тепърва развиват грамотността си, така и хора, които могат да четат, но избират да не го правят.

Ефектите на тази тенденция върху образованието се разпростират от трудности в усвояването на учебния материал при повечето предмети до недоразвиването на творческия потенциал, свързан с четенето. Заради екстремно бързото развитие на новите технологии, които се стремят към визуализиране на информацията, все повече младежи имат проблеми с концентрацията. Това от своя страна води до неспособност да се открие  и обобщи съществената информация в даден текст.
При изучаването на чужди езици - възприеманият до скоро като лесен компонент при полагането на изпит  за сертификат „Четене с разбиране” става все по-труден за кандидатите  - при оценките от частта Reading от изпита IELTS Academic например, забелязваме тенденция за понижаване през последните две години. Това наложи необходимостта от преструктуриране на учебното съдържание  на подготвителните ни курсове
. В определените  за целта повече часове курсистите получават практически съвети за подход към текстове с различно съдържание и проблематика; както и възможност за допълнители бонус упражнения. Така те развиват в себе си умения за четене, които са от фундаментално значение не само при полагането на изпита, но и при следването в университета по-късно. Стремим се също да ги стимулираме да използват езика креативно и да експериментират, когато говорят. 

Следната лекция , организирана от TED, хвърля светлина върху съвременните тенденции в четенето и употребата на електронни медии и обяснява защо и как да направим място на четенето в 21 век:Повече информация относно компонента Reading в IELTS ще откриете  тук 175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11