2/2016 - 28/01/2022 18:32

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

802
Когато изкуствата срещат технологиите или как се изграждат новите компютърни специалисти

(Дата: 2016-02-15) || (Брой: 2/2016) || Автор: Дарби

Компютърните дисциплини са една от най-популярните акадeмични и професионални области в последните години. Гладът за профилирани специалисти в тази сфера на пазара на труда накара университетите да разработят нови и модерни програми, които следват актуалните търсения и изисквания. Редом до класическите IT дисциплини, като софтуерно инженерство и програмиране, се наредиха специалности, като Изкуства и технологии и Мултимедиен дизайн и комуникации, които се радват на все по-широка популярност.

Холандия и Дания са сравнително малки като географски мащаб държави, но лидери в иновациите и межуднародното образование и закономерно те бяха едни от първите, които реагираха на търсенето на пазара и въведоха подобни програми на английски език.

 В „ниската земя” напливът за специалност Art & Technology е определено голям и все повече студенти се ориентират именно към тази дисциплина. Нейната сила се крие в комплексния й подход, който осигурява по-широка академична база през първата година и възможност за специализация от втората. Интердисциплинарността е основата й на самото академично съдържание, предлагащо базисни знания в различни тематични области, чрез комбинация на социален и психологически аспект с технически такъв. В една от програмите на водещите университети през първата година се изучават следните клъстери (интердисциплинарни тематични предмети): In Shape ( комбинация на концептуален дизайн и психология на възприятията), In Sight ( съчетание на аудиовизуални програми и ефекти с базисни имиджови представи), Coded (програмиране), Exploration ( анимиране като техническо разработване на нови и интересни визуални образи). След тази базисна подготовка   от втората  година студентътм с помощта на своите преподаватели, може много по-ясно да определи силните си страни и да избере профил – графичен дизайн, уеб-дизайн, визуални комуникации (монтаж, визуални ефекти, 3D анимация), реклама, game development или др. Третата година е моментът, в който изградените умения могат да се изпробват на практика, чрез задължителния стаж, така че във финалната (четвърта) година студентът да разработи един по-голям и цялостен свой проект –често обвързан с нуждите на пазара. Завършилите Art & Technology бакалавърска програма, сравнително бързо си намират работа и успяват да прилагат наученото в разнообразни професионални сфери. Важно е, обаче, да се знае, че поради все по-големия интерес към специалността, университетите имат и допълнителни изисквания за прием – представяне на портфолио на кандидата и изпращане на допълнителни задачи след това, от които по-добре да се преценят кои са най-подходящите кандидати. Така се осигурява конкурентна среда и възможност за бързо напредване и развитие в рамките на програмата.

Личният прогрес, подпомогнат от подходящата учебна програма, е ключът към добрата реализация и на студентите по специалност Multimedia Design and Communication и в Дания. И тук първата година е по-обща, но специфичното е акцентът върху бизнес предметите, защото концепцията на програмата е, че всеки творчески продукт е насочен към определен бизнес и конкретни потребители, което предполага добра основа и в тази област. Ето защо, първата година се изучават: софтуерно програмиране, бизнес анализи, маркетинг и концептуално развитие/разработване на проект (отново комбинация между техническа и социално-психологическа част). От втората година се избира профилът, който в този случай може да бъде: visual design, video production, game development, 2D/ 3D  анимация, coding или web-sites applications. Вторият семестър на втората година е обичайното време за стаж, след което студентът решава дали да приключи обучението си на този етап, да придобие квалификация „специалист” и да започне работа от по-ниските звена или пък да надгради още година и половина за получаване на бакалавърска диплома, с което да увеличи шанасовете си за намиране на по-добра позиция на пазара.

За повече информация и помощ за подготовката за кандидатстване за тези програми, можете да се обърнете към консултантите на „Дарби” в София, Варна, Плевен и Бургас.


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11