07 / 2009 - 19/05/2024 02:09

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

206
DARBI COLLEGE –единственият британски колеж в България, предлагащ обучение IGCSE и А Level

(Дата: 2009-09-17) || (Брой: 07 / 2009) || Автор: Дарби
Дарби Колидж е  първият  и единствен  център на Cambridge International Examinations Board в България. CIEB е международна институция, предлагаща образователни програми, позволяващи придобиване на IGCSE- International General Certificate of Secondary Education, A- Lеvеl и много други сертификати и квалификационни степени.

Дарби Колидж е плод на съвместните усилия на Консултантска къща „Дарби” и Brookе House College. От октомври 2007г. Дарби Колидж е  Cambridge International Examinations център, а от 2008г. –  център на Cambridge Assessment в България. Той администрира както изпитите по британските  програми  IGCSE и А Level, така и:  приемните изпити за университета Оксфорд ( ELAT,  BMAT, HAT и TSA) и London School of Economics Entrance Exam.

 „Дарби” е една от водещите консултантски къщи в областта на образованието както в България, така и в чужбина, с дългогодишен професионален опит в подготовката и консултирането на стотици млади хора при тяхната реализация.  Нейният партньор Brookе House College е един от най-престижните колежи във Великобритания с повече от 40–годишна история. 

Целта на екипа на Дарби Колидж е да развие както аналитичните, така и творческите способности на учениците. Обучението  насърчава критичното независимо мислене, което предполага и уважава интелектуалното, културно и социално многообразие. 

Учебният процес е изцяло основан на сътрудничеството между учител и ученик, като учениците са активна страна и равноправни участници в него. 

Учителите в Дарби Колидж са високо мотивирани да се борят за успеха на своите възпитаници. Те са завършили най-престижните български и чуждестранни университети и са преминали през квалификационни  курсове в Brooke House College, Великобритания. Тяхната мисия е да обучават и възпитават млади хора с навици за труд и амбиции за успех.  
 
Преимуществото да бъдеш колежанин в Дарби означава:
♦       международно призната диплома за средно образование
♦      обучение на нивото на най-престижните частни средни училища във Великобритания
♦       международна учебна среда
♦       работа с Personal Tutor
♦       тестове на всеки две седмици
♦       периодични пробни изпити
♦       доклад за работата и постиженията  на всеки ученик в края на всеки срок
♦       специализирана подготовка за изпит IELTS
♦       периодични безплатни  консултации за избор на университетпрофесионално кариерно ориентиране
♦       срещи с преподаватели от водещи световни колежи и университети

Партньорство с Brookе House College осигурява множество възможности за учениците ни:

♦       А Level / IGCSE обучение в България. През месец септември продължават записванията и за двете програми.
♦       А Level / IGCSE обучение във Великобритания
♦       една година обучение в България и една година обучение във Великобритания
♦      модулно обучение по един предмет A Level за ученици от математически, езикови и други профилирани гимназии - още една възможност за покриване на стандарта на Великобритания по отделни дисциплини( много от които не се изучават в българското училище),по-голяма конкурентоспособност при прием и по-късно при следване в топ университетите на света
♦       през месец септември започва записването и подготовка за входните изпити на Университета в Оксфорд – ELAT ( за филологически специалности), HAT ( за дисциплини, свързани с история), BMAT ( за медицински специалности) и TSA ( за широк кръг от дисциплини, свързани с бизнес, икономика и право). За кандидатстващите за учебната 2010-2011г. повечето от изпитите ще се проведат на 04 ноември,
♦       през месец септември започва записването и подготовката за  входния изпит  на London School of Economics.

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) е международно призната степен, равняваща се на завършен 10 клас на българското училище. Това е основата и първата степен от английското средно образование. Програмата цели както да развие способностите на учениците за критическо мислене и творчески  подход, така и да ги подготви за следващия етап от тяхното обучение -A Level. Изучавани предмети в тази степен на образование са бизнес, икономика, английски език, история, математика.

A LEVEL (Advanced Level )  е световно призната диплома за средно  образование,  приета зазлатен стандарт” за прием  в топ  университетите по света. Програмата съответства на английското колежанско образование и се покрива в последните две години от средното образование.                                                              

  
 


Според желания университетски профил и бъдеща специалност учениците могат да избират различни  комбинации от предмети, които им дават най-голямо предимство при прием: бизнес, икономика, английски език, история, математика, психология, социология.Обучението и в двете програми е изцяло на английски език.        
Условията за прием са:
♦       завършен 9/10 клас (съответно за IGCSE и A Level) с успех не по-нисък от 5.00
♦       високо ниво на владеене на английски език
♦       висока мотивация за учене.

Приемната процедура включва:
♦       тест по английски език
♦       Stamford тест за професионална ориентация
♦      събеседване с комисията по приема
Допълнителна информация можете да получите  на:
тел. 02 983 38 19,
мобилен тел. 0878 670 483,
е-mail: college@darbi.eu- Дарби колидж
или от сайта на колежа и www.darbicollege.com.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11