10 / 2007 - 27/02/2024 09:36

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ГЛАВНА СТАТИЯ - АРХИВ

65
ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ ПО-УСПЕШНОТО БЪДЕЩЕ

(Дата: 2008-01-08) || (Брой: 10 / 2007) || Автор: ДАРБИ

София Желязкова е завършила Английска филология в СУ 'Св. Кл. Охридски' със специалност 'Съвременна американска литература'. Специализира Бизнес и Маркетинг в най-стария женски колеж в САЩ – 'Wesleyan College'. Преподава Английски език, Английска и американска литература и Бизнес английски в едни от най-престижните средни училища в София, сред които и Американския колеж. През 2006г. преминава квалификационен курс в Brooke House College, Великобритания и от август 2007г. е директор на 'Darbi College'.

Г-жо Желязкова, как бихте описала с няколко думи най-характерните черти на 'Darbi College'?
Sophie 1.JPGДо сега българските ученици желаещи да придобият степента 'A level' трябваше да се обучават в чужбина. От тази учебна година обаче 'Darbi College' в асоциация с английското средно училище 'Brooke House College' предлагат обучение по програмата 'A level', което се провежда изцяло в България и разкрива пред възпитаниците си възможности за прием в много престижни университети не само във Великобритания, а и в цял свят!

Какво означава за Вас лицензирането от Cambridge University International Examinations?
За първи път българска образователна институция получи официален сертификат от Cambridge University International Examinations да бъде международен изпитен център с право да провежда обучението и изпитите за британското образователно ниво Advanced Level (A Level). Лицензът на 'Darbi College' е издаден след щателни проверки и оценка на материалната база на училището, на учебната програма, на преподавателския състав и цялостната организация и документация на колежа. Изпитните работи на учениците не се проверяват в страната. Те се запечатват в специални пликове и се изпращат в съответния образователен борд във Великобритания, където се оценяват от акредитирани преподаватели. След като младежите са издържали успешно всички изпити се издават и дипломите им за A level.

Какво представлява 'A-level' и какви са преимуществата на тази образователна степен?
Обучението в 'A level' е с продължителност две години и основното му предимство, е че осигурява задълбочена подготовка на учениците в рамките на избрания от тях учебен профил, според университетската специалност, към която учениците са се насочили.
Резултатите от изпитите се използват за прием във висши учебни заведения и са критерии при класирането на кандидатстващите.
През първата (AS) година се изучават 4 предмета като въвеждащ курс в съответната област. През втората година (A2) ученикът избира 3 от предметите, изучавани предходната година, като задълбочава знанията си в съответната област и доразвива уменията си. Предвижда се и дистанционно обучение по интернет, провеждано от английски преподаватели.
Изпитите за AS се полагат в периода май – юни през първата година от обучението, а изпитите за А2 – съответно през май – юни през втората година. Изпитите за As могат да бъдат повторени на допълнителната изпитна сесия през ноември на втората година от обучението, като се зачита по–високия резултат.

Кои са областите, в които могат да се обучават учениците на 'Darbi College'?
Обучението се осъществява по избор в един от трите учебни профила, които предлага Образователен център 'Дарби'. А именно – бизнес и икономика, Право, и хуманитарен профил.
Чрез обучението в тези области учениците получават подготовка за множество университетски специалности като: Бизнес и мениджмънт, Управление на човешките ресурси, Счетоводство и финанси, Икономика, Маркетинг, Туризъм, Право, Философия, Международни отношения, Журналистика, Медии и комуникации, Психология, Социология и много други специалности и под специалности на вече изброените.

Кой може да стане ученик на 'Darbi College'?
Учениците, които са завършили десети клас с успех не по – нисък от Много добър имат възможност да кандидатстват за обучение в 'A Level'. Всички лекции се водят на английски език, за това от младежите се очакват езикови умения на отлично ниво. След успешното полагане на тест по английски език и събеседване с комисия по приема може да се каже, че сте направили първата стъпка към по – успешното си бъдеще.
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11