3/2015 - 19/05/2024 02:31

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
DARBI COLLEGE - АРХИВ

717
Изпитите идват!

(Дата: 2015-03-11) || (Брой: 3/2015) || Автор: Дарби

izpitС наближаването на лятната изпитна сесия на Cambridge International Examinations Board (CIE) в учители и ученици се настанява едно особено чувство на очакване и нетърпение. За да не се смества то с усещане за несигурност и предизпитна треска, предлагаме няколко съвета от CIE за всички ученици (за отлично подготвените и за по-несигурните) за успешно справяне с писмения изпитен формат.
Ето какво биха ви препоръчали вашите учители, както и експертите, които ще оценяват писмените ви работи:
•    Четете въпроса внимателно! Преди да започнете да пишете, убедете се, че разбирате въпроса и знаете какво се очаква от вас. Отговорът трябва да адресира въпроса конкретно и да не се отклонява от темата.
•    Обърнете внимание на насочващите думи в зададената тема (напр. анализирайте, обяснете, сравнете, съпоставете, и т.н.). Уверете се, че знаете какво изисква всяка дума и направете това, което се очаква от вас! Насочващите думи разкриват какви умения оценява задачата (напр. умения за анализ, оценка, сравнение и др.) и съотв. кои критерии за оценка се тестват.
•    Броят точки, който дава всеки въпрос, определя неговата трудност и ще ви ориентира за това колко време трябва да отделите за него. Все пак, важно е да запомните, че основното, което се оценява, е качество, а не количество.    
•    Начертайте диаграма към отговора на въпроса (където това е приложимо). Всяка диаграма трябва да е добре начертана, правилно обозначена и да бъде обвързана с останалата част от отговора ви.
•    Илюстрирайте отговора си с достатъчно тясно свързани и конкретни примери. Така едновременно ще демонстрирате знания и ще избегнете ситуация, в която отговорът ви изглежда твърде повърхностен и общ.
•    Когато въпросите са поставени върху кратък откъс от текст, таблица, графика, снимка и т.н., е важно да се позовете на изходните данни, т.е. отговорът и теоретичните ви знания да са обвързани с дадената информация. CIE тества не само теоретични знания, но и умението на учениците да ги прилагат на практика.
•    Не преписвайте условието на въпроса – така губите ценно време. Достатъчно е ясно да обозначите номера на въпроса, на който отговаряте.
•    Разпределете времето си правилно. Уверете се, че ще прекарате достатъчно време върху всеки въпрос спрямо броя точки. Оставете си и достатъчно време да прочетете отговора, за да направите корекции при евентуални грешки.
•    Уверете се, че сте запознати със структурата на изпита – на колко и какъв тип въпроси трябва да отговорите. Често в изпитните материали са дадени повече въпроси, от които кандидатите трябва да изберат определен брой. Отговорете на точния брой въпроси – ако отговорите на повече (или на всички), това няма да ви донесе повече точки и ще загубите ценно време.

Макар и някои от съветите да ви се струват повече от очевидни, те са базирани на дългогодишния опит на оценяващите и наблюденията им върху основните грешки, допускани от кандидатите.
Стандартните критерии за оценка, на базата на които се разпределят точки, са:
•    Теоретични знания
•    Анализ
•    Приложение на знанията към конкретен проблем
•    Критична оценка
•    Разбиране и разчитане на графики/диаграми (където е приложимо)
•    Правилно представяне на информацията, напр. диаграми (където е приложимо)

След тези изчерпателни съвети наближаващите изпити не бива да са притеснение за никого! Началото на изпитната сесия е след месец и половина! Успех в подготовката!175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11