3/2015 - 28/11/2021 22:12

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

720
Автобиографията, която ще Ви представи добре

(Дата: 2015-03-11) || (Брой: 3/2015) || Автор: Дарби

cvАвтобиографията (Curriculum Vitae) е основен документ при кандидатстването в университет. Тя представя пред институцията личностното, академичното и професионалното развитие на кандидата, отличавайки го по този начин от всички останали. Вашето CV е средството, чрез което да демонстрирате на университета всичко, което сте, и всичко, което сте постигнали.

Но какво съдържа добрата Автобиография?
Таблична! Кратка! Съдържателна! Автобиография, под формата на гладък текст, пишат само известните личности на стари години, като обикновено обемът ѝ е поне няколкостотин страници.

Снимка – актуална и официална („паспортна”). Снимка на плажа от преди 5 години прави Вашето CV не просто слабо, но и напълно несериозно, което неминуемо води до същото отношение при разглеждането му.

Личната информация – имена, адрес, телефон, електронен адрес. Внимателно и коректно изписани. Информацията трябва да бъде актуална. Университетите използват и трите посочени канала на комуникация, така че грешки тук са нежелателни.

Академично и професионално образование – тук следва да включите информация заcv посещаваните от Вас училища и университети. Задължителни елементи са периода от време в съответното учебно заведение, наименованието му, образователно-квалификационната степен, която получавате, специалността и профилиращите предмети, ако има такива.
В тази графа влиза и професионалното образование, включително полученото извън официални образователни институции. Давайте на университетите пълната информация – не пропускайте нищо и не оставяйте празни периоди, освен когато наистина има такива.

Трудов стаж – в тази графа вписвате професионалния си опит, като задължителните елементи са длъжността, наименованието на работодателя, продължителността и основните задължения. Не се притеснявайте, ако, при кандидатстване за бакалавърска степен, тази графа е празна – малко хора имат трудов стаж при завършване на гимназия. Много университети обаче, при кандидатстване за магистърски програми, изискват определена практика в желаната от Вас сфера. Внимавайте – колкото по-близък е трудовият Ви стаж до желаната от Вас специалност, толкова по-големи стават шансовете Ви да получите прием.

cvЛични качества и характеристики – Вашето място за реклама! На първо място тук са езиците. Добре е не просто да напишете кои езици владеете, но и да оцените по Европейската езикова рамка (А1 – С2) нивото си в основните компоненти на дадения език – четене, слушане, писане и говорене. Тук включвате и езиковите си сертификати. След това идва ред на личните Ви качества – комуникативност, умение за работа в екип, отговорност, организационни умения и т.н. Похвалете се! Заявете пред университета, че разполагате с всички тези качества (и с много други), но не забравяте, че след това ще трябва и да го докажете. Задължителен елемент тук са и компютърните умения – sine qua non в съвременния свят – не ги забравяйте!

В края на автобиографията включете всичко друго, за което не е останало място по-горе – участия в конкурси, състезания и проекти; публикации; награди и т.н.

И за финал запомнете следното – доброто CV не просто Ви отличава от останалите кандидати. То изпълнява и друга, съвсем практическа цел – старателното и детайлното му изготвяне демонстрира старание, амбиция, внимание към детайлите и отговорност – все неща, високо ценени от всички университети.175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11