7/2011 - 16/07/2024 15:33

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

391
Английска Бизнес Гимназия и Бизнес Колеж “Евростандарт

(Дата: 2011-09-15) || (Брой: 7/2011) || Автор: ДарбиАнглийска Бизнес Гимназия и Бизнес Колеж “Евростандарт” е създадена през 1994г. и основава развитието си на идеята за пълноценно съчетаване на най-доброто от английска езикова гимназия и професионалната подготовка в специализираните икономически училища.


♦ Профилиране и допълнителна професионална квалификация в Английска бизнес гимназия и колеж "Евростандарт" 

♦ подготовка по финанси, счетоводство, фирмено право, маркетинг, икономика и организация на фирмата, като част от гимназиалното обучение

♦ придобиване на квалификация след средното образование в основни икономически области - двегодишно обучение по:  Икономика и мениджмънт; Банково дело; Оперативно счетоводство; Икономическа информатика; Митническа и данъчна администрация; Бизнес администрация.

♦Обучението е насочено към получаване на високо ниво на професионална подготовка по избраната специалност. То се постига чрез задълбочено изучаване на специални учебни предмети, бизнес английски език и компютърни офис системи.

♦Желаещите да се запишат в колежа могат да го направят в гимназиалния етап на своето образование-след 10 клас-за задочна и дистанционна форма на обучение, като едновременно с дипломата си за средно образование от своето училище ще получат и диплома за професионална квалификация, или след края на средното си образование.

♦ Колежът чрез своята професионална диплома дава възможност на своите възпитаници да продължат своето обучение директно във втори курс на специализирани в областта на икономиката висши учебни заведения у нас и в чужбина.

 Обучението в Гимназия "Евростандарт" е базирано на идеята за пълноценно съчетаване на най-доброто от английска езикова гимназия и професионалната подготовка в специализираните икономически училища. Учебният план е одобрен от Министерството на образованието и науката. Основен акценти в него е овладяването на английски език до ниво С1 съгласно европейската езикова рамка. Това се постига с много часове за изучаване на езика (1760 часа за целия курс на обучение), високо професионално ниво на учителите и прилагането на съвременни интерактивни методи на обучение.

Изучава се също втори чужд език. Учениците избират между немски и испански език.
Вторият акцент е върху  Бизнес обучение, с което се натрупват базисни и специфични икономически знания. Учениците изучават предмети като финанси, счетоводство, фирмено право, маркетинг, икономика и организация на фирмата.

Друг акцент в обучението е овладяване на съвременен компютърен софтуер - пълният пакет на Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, WEB Design и Компютърни мрежи в модерен компютърен кабинет. Това се постига чрез непрекъснат цикъл учебни предмети от ІХ до ХІІ клас – информатика, информационни технологии, компютърни офис системи – теория и учебна практика.

Учениците в Евростандарт завършват училище с международно признати Диплома за завършено средно образование с интензивно изучаване на английски език и Свидетелство за професионална квалификация по специалността „Икономика и мениджмънт”.

Колеж Евростандарт предлага образование след завършване на средно училище по специалности: Икономика и мениджмънт; Банково дело; Оперативно счетоводство; Икономическа информатика; Митническа и данъчна администрация; Бизнес администрация. Обучението е с продължителност 2 години и  може да се осъществява в различни форми-задочна, съботно-неделна, вечерна. Записването за новата учебна година продължава. Има възможности и за по-късно включване в програмите.

Обучението е насочено към получаване на високо ниво на професионална подготовка по избраната специалност. Съобразена е с последните постижения в областта на икономиката и изискванията на пазара на труда. Постига се чрез задълбочено изучаване на специални учебни предмети, бизнес английски език и компютърни офис системи. Гаранция за качеството на професионалната подготовка са добрата материална база и утвърдените преподавателски екипи от водещи специалисти - практици, работещи в структурите на най-големите банки в страната, Агенция „Митници”, ръководители на катедри във висши учебни заведения, автори на учебници и учебни помагала.
Приемът е без конкурсен изпит. Кандидатите се класират по специалности в зависимост от общия успех от дипломата за завършено средно образование, предпочитанията за специалността и по реда на кандидатстване. Няма ограничение за възрастта.

Колежът чрез своята професионална диплома дава възможност на своите възпитаници да продължат своето обучение директно във втори курс на специализирани в областта на икономиката висши учебни заведения у нас и в чужбина. Това е възможност за постепенното навлизане в професионалните тайни на тези търсени специалности, правилно насочване на обучаващите се и начертаване на най-добрия път за тяхното развитие.

С включването си в Консорциума Евростандарт прави важна стъпка в своето развитие. Училището ще намери своята позиция в гъвкавата система на Първия българо-английски Консорциум за образование, за да подпомогне реализацията на неговите цели и задачи.

За повече информаци:

www.darbi.eu или на тел. 988 03 40, 988 10 82 Консултантска къща „Дарби” и
 988 10 92; 931 18 99;931 00 34  Евростандарт.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11