9/2015 - 13/08/2020 02:36

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

774
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

(Дата: 2015-11-11) || (Брой: 9/2015) || Автор: Дарби

МУЛТИМЕДИЕН ЦЕНТЪР "ДАРБИ"
ОНЛАЙН КУРС - ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО


 В курса по „Оперативно счетоводство“ курсистите усвояват теоретически и практически знания в областта на счетоводната отчетност. Обучението се провежда по лицензирана учебна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания.


Курсът е подходящ за:
•    Всички, които работят или желаят да работят в сферата на счетоводството;
•    Собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност, полезни при управление на бизнеса;
•    Студенти по счетоводство, които имат желание да научат повече.


В резултат на обучението курсистите придобиват професионални знания и умения за:
•    Нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
•    Счетоводните операции и технологията на осъществяването им;
•    Финансово-счетоводния контрол, данъчното облагане, здравното и социално осигуряване;
•    Воденето на счетоводна документация, годишното счетоводно приключване; документооборота;
•    Автоматизация на счетоводната дейност.


 Основните учебни предмети, включени в програмата, са:
•    Английски език – въвеждащо ниво, ключови термини по счетоводство;
•    Маркетинг, бизнес комуникации и бизнес предприемачество;
•    Обща теория на пазарната икономика. Право. Човешки ресурси;
•    Финансова и данъчна система. Валутен и митнически режим. Статистика на предприятието;
•    Счетоводство – обща теория, счетоводство на предприятието, търговско и бюджетно счетоводство, банково счетоводство. Финансов и икономически анализ
•    Счетоводни стандарти;
•    Фондови борси и капиталови пазари;
•    Автоматизация на счетоводната дейност. Годишно счетоводно приключване.;
•    Документооборот;
•    Работа със счетоводен софтуер „Бизнес Навигатор“

Продължителност: 960 учебни часа

За повече информация:

Мултимедиен център „Дарби”
Адрес: Пл. „Света Неделя” № 4, ет. 2
Тел./факс: 931 00 34 ; 931 18 99
e-mail: eurostandart_96@abv.bg


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11