9/2015 - 19/05/2024 01:55

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

772
Авиационен мениджмънт в Германия – условия и професионални перспективи

(Дата: 2015-11-11) || (Брой: 9/2015) || Автор: Дарби

Настоящото глобално развитие на технологиите налага постоянни и интензивни промени и в обществото. Пряко свързано с този аспект на живота е и висшето образование, което допринася за покриване на нуждите за висококвалифицирани кадри в различните сфери на дейност. За да отговарят на световните тенденции университетите постоянно обновяват предлаганите специалности и обявяват нови дисциплини. Като резултат откриваме огромен избор от най-различни специалности, в разнообразни дестинации за придобиване на академична степен, а понякога срещаме и специализирани университети в конкретна област на обучение.

 По традиция, обаче, Германия си остава една от най-желаните държави за получаване на качествено и достъпно висше образование не само сред немските ученици, но и за кандидат-студенти от цял свят, в това число и от България. Когато дестинацията е ясна, следва човек да има или да добие ориентация и за желаната специалност. Това до голяма степен изисква и добра стратегия.

Една от все по-перспективните, доходоносни, а следователно и популярни сфери на образование и дейност е тази на авиацията. Изучаваните специалности най-често са например: Авиационен мениджмънт, Авиационен бизнес, като при тях има и опция да бъдат изучавани като „международни” образователни степени, т.е. не само на немски, а и на английски език. Изборът на университети, предлагащи обучение изцяло на английски език е силно ограничен, но можем да отличим институции като IUBH (Bad Honnef), разположен в близост до град Бон, който предлага достъпни и отлични условия на обучение, както и възможност за семестър в чужбина - към партньорски университет, по време на един от седемте семестъра на обучение в програмите „Aviation Management”.

Избирайки подобна специалност пред човек се открива изключителна възможност за професионална реализация и кариерен успех, но и се очаква да вложи доста време и старание, за да покрие високите изисквания за завършване на специалността. Поради спецификата на този вид дейност професионалистите са малко, но са високо ценени и усилията им не остават незабелязани.

Имайки предвид и нуждата от опит и добиване на различни перспективи относно работата е важно на студентите по авиация да се осигури и възможност за семестър или стаж в друга държава. По този начин те получават не само ценна практика, но и възможност за добиване на широк спектър от нови контакти и качества, полезни за по-нататъшното развитие и нужни за трупане на професионални знания. Имено това е и една от причините, по-голямата част от студентите на ДАРБИ, ориентирани в сферата на авиацията, да избират за своето следване малкото предградие на Бон, даващо им шанса да получат точно това образование, към което се стремят.

Според вече завършили студенти тази специалност представлява една инвестиция в собственото бъдеще. Такъв тип обучение дава свободата да работиш върху развитието на личностните си качества и умения в интернационална среда, при работа в екип или самостоятелно –  способности, характерни за един истински добър авиационен мениджър.

Допълнителна информация за обучението по Авиационен мениджмънт, можете да получите в офисите на ДАРБИ в цялата страна или на www.darbi.eu175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11