09 / 2007 - 18/10/2021 16:29

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

63
Защо да изберем специалност компютърни науки?

(Дата: 2007-12-10) || (Брой: 09 / 2007) || Автор: ДАРБИ


Защо да изберем специалност компютърни науки?

computer students.jpgКомпютърната наука е навсякъде и човек си взаимодейства с нея непрекъснато.
Съвременният човек ежедневно:
• Използва мобилен телефон или PDA;
• Кара кола или взема автобуса;
• Сърфира в Интернет;
• Използва микровълнова печка;
• Борави с различни компютърни програми;
• Използва банкомат.
Компютърните специалисти откриха решението, което движи света ни. Те имат отлична работа и проучвателни перспективи. Всичко това е част от дисциплина, която се разраства с нечувана скорост и продължава да се развива всеки ден.
С изучаването на компютърни науки човек е способен да експериментира с големи идеи и хората биха могли да извлекат полза от това, което се гради. Като пример могат да бъдат изработени инструменти за медицината или онлайн комуникациите. Може да се симулира и изобразява всичко в най – голяма детайлност, като клетка или кола.
Компютърната наука е разнообразна, творческа и включва различни сфери на обучение. Човек може да комбинира компютърната наука с останалите си интереси като игри, бизнес, литература или медицина.
Компютрите са, несъмнено, най-гъвкавият и мощен инструмент, който някога е бил изобретяван за науката, инженеринга, бизнеса и управлението.


Какво е компютърната наука?

computer sciences 1.jpgКомпютърните специалисти изучават:
• Какво може да се направи с различните програми и какво не
• Как програмите могат да изпълняват специфични задачи ефективно
• Как програмите могат да запаметяват и възстановяват информация
• Как програмите могат да функционират интелигентно
• Как програмите и хората трябва да комуникират помежду си

Методика на обучението по компютърни системи и технологии.
Основните знания в резултат изучаване на дисциплината се състоят в:
• Теории за разбиране на компютърните системи и методи
• Дизайнерска методология, алгоритъм и инструменти
• Методи за анализ, изпробване и проверка на понятия и софтуер
• Представяне и прилагане на знанията

Компютърната наука е много разнообразна дисциплина:
• Включва различни области на обучение като математика, инженеринг и социални науки
• Комбинира теоретични познания с практическото им прилагане като дизайн и осъществяването на взети решения
• Изисква творчество в решаването на увлекателни задачи и измислянето на нови понятия
• Да се работи в комбинация с други дисциплини като биология, музика и комуникации ...


Какво ще учи всеки студент?

computer sciences 2.jpgКомпютърната наука е разнообразна и обхваща много дисциплини. Програмата е гъвкава, което позволява човек да специализира в много области, които представляват интерес за него.
Всеки ще научи повече по различни теми, като:
• Компютърна теория – дали и колко ефективно компютрите могат да решат определен проблем
• Програмиране – действия като инструмент за разрешаване на проблеми чрез писмени алгоритми на програмен език
• Алгоритми – серия от определени инструкции, използвани при работа с компютърa
• Структуриране на данните и бази данни – организацията и съхранението на данни
• Изкуствен интелект – използването на игри и роботи за изучаването на интелектуалното държание и обучението в работа с машини или системи
• Биоинформатика (медицинска информатика) – използването на компютърната наука за решаването на биологични проблеми като геномната последователност.
• Компютърна графика, визия и мултимедия – създаване на зрителни изображения синтетично и интегрирането на зрителна информация от реалния свят
• Игри – използването на игри за изучаването на програми и изкуствен интелект
• Мобилно пресмятане – проектирането на решения за мобилните устройства
• Мрежа – сигурна комуникация на данни на големи разстояния
• Роботика – контролиране поведението на роботи чрез алгоритми
• Софтуерен инженеринг – създаване и поддържане на софтуерни програми


Сравнение на програмите за обучение

С квалификация по компютърни науки човек инвестира в дългосрочна задоволяваща професия, повече професионални възможности и високо заплащане. Представената таблица прави основна съпоставка между видовете обучение.

   Бакалавърска степен - Компютърни науки (B.Sc.)  Бакалавърска степен - Компютърен инженеринг (B.Eng.) Диплома   Сертификат
 Вид институция, която предлага обучението  Университет  Университет  Колеж  Колеж или технически институт
 Кариерни перспективи  Учен  Инженер  Програмист  Техник
 Сфера на обучение  Software  Hardware  Software/ Hardware  Software/ Hardware
 Продължителност на обучението  4 години  4 години  2 - 3 години  4 седмици - 2 години
 Продължителност на стажа в работна среда  12 - 16 месеца  20 месеца  По-малко от 9 месеца  По-малко от 9 месеца

Компютърната наука търпи непрекъснати технологични промени. Университетската степен учи на аналитични умения в мисленето, необходими, за да бъде изучена нова технология или компютърен език. В сравнение с това дипломата или сертификатът могат да научат всеки на специфични техники и езици, които са старомодни и имат нужда от обновяване.
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11