09 / 2007 - 09/12/2021 16:05

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

58
Предимства на бакалавърската степен

(Дата: 2007-12-07) || (Брой: 09 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Разликата в заплатата между хората с бакалавърска степен и тези, които разполагат само с гимназиална диплома в САЩ се оценява на 23 хил. долара годишно. Това е сумата, посочена в доклада на федералното правителство за 2006 г. Подобно е положението и в останалите развити европейски страни или поне тенденцията се движи в същата посока. С други думи, на толкова се оценява мързелът или по-точно общите годишни финансови загуби на хора, които смятат, че няма полза от ученето и безсънните нощи по време на сесия.
Паричният стимул, наред с желанието за успешна професионална реализация, може би е сред най-силните козове, които насочват младите хора към висшите учебни заведения в цял свят. Поне не можем да се оплачем от липса на възможности за получаване на образование. В наши дни съществуват всякакви курсове, специализации, различни образователни степени и какво ли още не. В това море от шансове обаче човек трябва да е в състояние да се ориентира и да избере най-доброто за самия себе си.НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


Какво представлява бакалавърската образователна степен?
ivel6.jpgЕстествено, за да се стигне до получаване на диплома, първо трябва да се кандидатства и след това да се завърши съответния курс на обучение в университетски колеж или университет. Бакалавърската образователна степен позволява на младите хора първо да се насочат към сферата, в която искат да придобият знания и умения и едновременно с това избират областта, в която ще се съсредоточат професионално в бъдеще. Според съществуващите изисквания и стандарти бакалавърската степен трябва да бъде завършена преди да се премине към магистратура или докторантура.

Обучението за всяка специалност е с различна продължителност, която зависи от образователната политика на конкретната страна, в която се намира учебното заведение. Едно е сигурно, най-краткият срок е три години, в повечето случаи по четири, но в някои страни има по пет и дори по-шест години.
Традиционно младите хора започват да следват за бакалаври веднага след като завършат гимназия или прехвърляйки се от една специалност в друга. Световна тенденция е хората да искат и да стават все по-високо образовани. Затова много служители, които работят и вече са натрупали стаж и опит в професията, но не са завършили съответната специалност, се връщат към обучението.

Vienna-girls.jpgОсновните квалификационни бакалавърски степени се поделят на:
1. Бакалавър на хуманитарните науки (Bachelor of Arts – BA) – този тип степен обикновено изисква множество взети изпити в сферата на изкуството, както и в областта на социалните и хуманитарните науки, музиката и изящните изкуства.
2. Бакалавър по наука (Bachelor of science – BS) – повечето изпити са от областта на различните точните науки, както и обществените науки, физика, химия, астрономия и математика.
Оттук следват най-различни разновидности на тези две основни степени.

Няколко причини, заради които да се насочите към бакалавърска степен:
Заплащане – според най-новите проучвания в областта на образованието 96% от 50-те най-високо платени професии изискват бакалавърска степен от колеж или университет. Освен това е изчислено, че заплатите на хората, имащи бакалавърска степен са 60% по-високи отколкото на хората с по-ниско образование.
Успешна кариера – преди по-малко от десет години незавършилите никакво висше образование все още имаха почти равен шанс с останалите, които са се дипломирали, при изкачването в служебната йерархия. В наши дни, обаче, университетското образование е задължително условие за наемане на работа и със сигурност е необходимо за просперитет в кариерата.
Нови специалности, които се изучават професионално само във висшите учебни заведения – да вземем за пример тенденцията през новия век за увеличаване употребата на новите технологии на работното място. В резултат компаниите търсят образовани, добре обучени и опитни компютърни специалисти. За много от тези позиции бакалавърската степен е минималното изискване. Чрез проучване на Асоциацията за информационни технологии на САЩ е установено, че 83% от работодателите изискват 4-годишна придобита образователна степен за всички или за повечето позиции за програмисти.

University of paris.jpgСпецифика на бакалавърското образование
В много образователни системи, но най-вече в американския стил на обучение, към края на втората година от обучението си студентите започват да се специализират по- тясно в един главен предмет или в по-точна сфера на специализация. В края те трябва да са взели определен брой изпити, да положат държавен изпит (или да защитят дипломна работа), за да станат бакалаври в избраната област. Освен това през време на следването според учебния план трябва да се държат и изпити, близки до тяхната специалност. Така се покрива нивото на изискваните по-общи знания от съответната област, към която спада специалността. Например, студентите – химици трябва не само да си вземат всичките химически изпити, но и тези по математика, биология и физика. Само тогава могат да станат бакалаври по химия. Това изискване определено даващо по-широк спектър познания и се цени от всеки бъдещ работодател.
Съществува и друго важно изискване, което се превръща в допълнителен плюс в реалния живот. Независимо от специалността, в учебния план на повечето бакалавърски програми са предвидени и свободно избираеми курсове за придобиване на допълнителни знания и умения. Това изискване е валидно за всички студенти от колежи и университети независимо от специалността. Например, за всички студенти може да е желателно да слушат лекции по чужд език, комуникация, дори на някои места задължително преминават курс по националната история на съответната държава. Без да са държали подобни изпити те не могат да приключат следването си.
НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11