4/2016 - 23/07/2024 05:31

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

816
Приемни изпити за кандидатстване Медицина в Германия

(Дата: 2016-04-13) || (Брой: 4/2016) || Автор: Дарби

В Германия има общо 35 висши учебни заведения предлагащи обучение по Медицина, 29 от тях предлaгат места за студенти по Стоматология, 5 - Ветеринарна медицина, а желаещите да следват Фармация може да избират сред 22 учебни заведения.

Общият прием за хуманна медицина зимен семестър е малко над 9000 студента и 1500 за стоматология. Процедурата за кандидатстване стартира през декември месец и приключва с подаване на документи до 15 юли.

Необходими изпити преди подаване на документи за специалност Медицина

Ако планирате следване в Германия и желаете да се сдобиете с медицинско образование трябва задължително да владеете немски език, който може да докажете с полагане на изпит TestDaF (4/4/4/4), DSH II, Goethe Zertifikat C2 или да предоставите Deutsches Sprachdiplom II.  

Освен изпит за доказване на ниво на немски език, повечето университети взимат под внимание, с различна тежест, и т.нар. Test für Medizinische Studiengänge (TMS) за прием в специалност Медицина. Продължителността на изпита е около 6 часа. Регистрациите за този изпит започват от месец декември, за прием през септември следващата календарна година и приключват през януари. Изпитът се полага на място в Германия, обикновено в периода април-май. Тъй като изпитът не е задължителен, а e възможност за засилване на кандидатурата, има опция, ако сте изпуснали срока за регистрация за TMS все пак да кандидатствате, но трябва да знаете, че с предимство ще са кандидатите положили и издържали изпита. Успешното полагане на TMS е добра опция за кандадати, които не са успeли да постигнат висок резултат в дипломата си.
Изпитът включва отделни секции, които тестват различни умения и знания на кандидата – от разбирането на основни природо-научни и медицински теми през въпроси оценящи възможностите за запаметяване, концентрация, пространсвено виждане, анализ на текстове, таблици и формули както и способността за усвояване на академичния материал от кандидата. 

Изпити и интервюта след подаване на кандидатурата
Част от университетите, които не отчитат резултат от TMS имат различна процедура за отсяване на апликантите, която включва допускане до изпит HAM-Nat. Продължителността е около 3 астрономически часа. Само одобрените по документи получават покана за полагането му. HAM-Nat тества знанията на кандидатите по математика, физика, химия и биология. Някои кандидати могат да получат покана за интервю на място, в рамките на което да представят презентация по предварително зададена медицинска тема, както и да преминат събеседване с комисия от преподаватели.

Получаване на прием
Всеки кандидат получава прием само в един университет независимо от броя университети, в които е подал документи. Основните класирания излизат в периода 10 август – 23 септември. Запълването при останали свободни местата след основните класирания е до 19 октомври.


175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11