04 / 2008 - 16/07/2024 16:13

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ - АРХИВ

102
Много езици, едно семейство - езиците в европейския съюз

(Дата: 2008-04-24) || (Брой: 04 / 2008) || Автор: ДАРБИИзживейте езика
Езикът, на който говорим, определя това кои сме ние. Европейският съюз признава правото на идентичност на своите 450 милиона граждани. Макар че по правило е отдаден на мисията да обединява държавите членки, Европейският съюз ясно декларира свободата на хората в него да говорят и пишат на собствения си език. Тези две цели се въплъщават в мотото на ЕС –
“Единство в многообразието”.
Като допълнение, ЕС активно насърчава гражданите си да учат други европейски езици, за да се обогатяват в личен и професионален план и да могат безпрепятствено да мигрират в рамките на Общия пазар. Същевременно това е ефективен метод за стимулиране на междуетническите контакти и за по-добро разбиране на различните култури в общността. За гражданите на непрекъснато разширяващия се Европейски Съюз е важно да могат да комуникират помежду си. ЕС оперира на множество официални езици и при приемането на всяка нова държава тя сама решава кой от националните езици да се счита за официален. Това означава, че гражданите на Европейския съюз могат да използват националния си език в комуникацията си с всички институции на ЕС точно както в родната си държава. Никой по света не използва толкова официални езици, колкото Европейският съюз.

Езиците на Европа
Немският език е най-широко използван в ЕС с около 90 милиона души, на които е роден. На френския, английския и италианския езици се падат по около 60 милиона души от ЕС.
Независимо от статистиката, обаче, английският език се очертава като най-широко разпространеният език, тъй като повече от една трета от гражданите на ЕС говорят английски като първи чужд език и го определят като най-широко приложимия спрямо всички останали езици. Немският и френският език се учат от едва 10% от хората като първи чужд език.
Нуждата от английския език като “lingua franca” в Европейския съюз се е увеличила драстично с течение на годините. Разширяването на Съюза от 2004г. насам показва, че по-голямата част от младите хора избират да учат английски като техен първи чужд език.


Езикът и възможностите
Гражданите на ЕС имат правото да живеят и работят в държава, различна от родната им. ЕС притежава най-големия пазар в света и дава възможност на гражданите да отидат там, където има работа и да помогнат за развитието му.
Да знаеш други европейски езици е ключът към възможностите на Европейския съюз. Това ви позволява да получите най-добрата работа, да учите и да посетите места по целия континент. Вашата компания има възможността да се развива на международно ниво.
Докато учите местния език, вие не само можете да намерите желаната работа, но и създавате контакти с хора с различни етноси. Вие ще намерите общи черти помежду си и все повече ще разбирате разликите на културите.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11