02 / 2008 - 24/04/2024 21:33

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

89
Европейските училища и програмата - European Baccalaureate

(Дата: 2008-02-21) || (Брой: 02 / 2008) || Автор: ДАРБИНаблюдава се непрекъснато увеличаване на броя на хората, които са се обучавали по програмата, известна като "European Baccalaureate-EB". От 1959 година, когато се дипломира първият випуск, до днес програмата са завършили над 24 000 ученика, главно от страните- членки на Европейския Съюз.

 

Първите европейски училища, където възниква преподаването на European Baccalaureate са основани в Люксембург през 1953 година за децата на официалните представители, участващи в ръководните органи на Европейската въгледобивна и стоманодобивна общност. Бъдещето на европейските училища бива подсигурено през 1957 година чрез подписването на официален договор межди страните- членки на общността. През 1972 година към договора се присъединява и Великобритания, а статута на съвременните европейски училища бива определен през 1994 година посредством подписването на нарочна междуправителствена конвенция.

Днес съществуват дванадесет училища, разположени в Люксембург, Белгия, Германия, Италия, Холандия, Великобритания и Испания, като в следващите няколко години предстои откриването на още две училища.

Същност на Европейските училища
Това са смесени дневни училища, предлагащи обучение на ниво детска градина, основно образование и гимназия. Основната функция на училищата е да осигуряват безплатно образование на децата на служителите в различните институции на Европейския Съюз. Молбите за прием на други деца са обект на разглеждане само, ако има свободни места. Молбите се разглеждат от борда на управителите, който се състои от представители на страните- членки на Съюза и представител на европейската комисия.
Учителите в училищата биват назначавани от националните правителства на страните към които принадлежат.

Учебна програма
Програмата на всичките дванадесет училища е една и съща и се контролира централизирано от борда на инспекторите и борда на управителите. Характеризира се със солидна сърцевина от общообразователни предмети през целия курс на гимназиално обучение.
Дипломата European Baccalaureate се издава в края на гимназиалния курс на обучение само от вече споменатите дванадесет европейски училища и трябва да се разграничава от квалификацията International Baccalaureate (IB), а също така и от дипломите за средно образование на някои национални образователни системи, като френската например.
Условията за провеждане на изпитите за European Baccalaureate са описани в Анекс към договора, уреждащ статута на европейските училища. Самите изпити се администрират от външна изпитна комисия, назначавана ежегодно от борда на управителите.
Обучението за European Baccalaureate е много различно от английската образователна степен A-level. Преминаването в по-горен клас на европейските училища е в пряка зависимост от постигнатите академични резултати през предходната учебна година. Кандидатите за European Baccalaureate трябва да покрият серия от годишни изпити и онези, които не успеят да се справят успешно, се налага да повтарят годината.
Системата за годишно оценяване на знанията, придобити от учениците създава у тях навици регулярно да усвояват нужните знания. В училищата се преподава на високо академично ниво и към учениците има високи очаквания, в резултат на което около 96.5% от завършващите успешно преминават изпитите си и получават своята диплома.

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11