3/2011 - 16/07/2024 15:05

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

357
Да се запознаем със … света на компютърните науки

(Дата: 2011-03-15) || (Брой: 3/2011) || Автор: Дарби Компютърните науки е навсякъде и човек си взаимодейства с тях непрекъснато. Това е специалност, която ежедневно набира скорост. Компютрите са, несъмнено, най-гъвкавият и мощен инструмент, който някога е бил изобретяван за науката, инженеринга, бизнеса и управлението.
Какво са компютърната наука?

Компютърните специалисти изучават:

Какво може да се направи с различните програми и какво не
 • Как програмите могат да изпълняват специфични задачи ефективно
 • Как програмите могат да запаметяват и възстановяват информация
 • Как програмите могат да функционират интелигентно
 • Как програмите и хората трябва да комуникират помежду си

Методика на обучението по компютърни системи и технологии.

Основните знания в резултат изучаване на дисциплината се състоят в:

 • Теории за разбиране на компютърните системи и методи
 • Дизайнерска методология, алгоритъм и инструменти
 • Методи за анализ, изпробване и проверка на понятия и софтуер
 • Представяне и прилагане на знанията
Компютърната наука е разнообразна дисциплина:

 • Включва различни области на обучение като математика, инженеринг и социални науки
 • Комбинира теоретични познания с практическото им прилагане като дизайн и осъществяването на взети решения
 • Изисква творчество в решаването на увлекателни задачи и измислянето на нови понятия
 • Да се работи в комбинация с други дисциплини като биология, музика и комуникации ...

 С квалификация по компютърни науки човек инвестира в дългосрочна носеща удовлетворение професия, повече професионални възможности и високо заплащане.
Като студент всеки ще научи как да използва компютъра за широк кръг задачи – от текстообработка до сърфиране в мрежата и подреждане на музикалните, фото- и филмови колекции.

Алгоритмично мислене

Компютърната наука се фокусира върху откриването и развитието на алгоритмите или методите за решаване на проблеми, които могат да бъдат автоматизирани. Независимо в какво поле работи всеки, ако може да даде вид на решението на проблем като алгоритъм, този проблем може да бъде разрешен с компютър. Алгоритмичното мислене, което всеки ще развие при изучаването на компютърни науки е систематично и целево приближаване към решаването на проблема, който се появява при всички дисциплини в науката и изкуствата.

Проектирането и направата на различни неща

Компютърната наука понякога бива наричана „наука на изкуственото”. Компютърните учени проектират и конструират описания (алгоритми) на напълно нови процеси, които не са срещани в природата преди. Тези процеси могат да изградят или да доведат до един изцяло изкуствен свят. За разлика от реалния свят, който се състои от артефакти, създадени от художници, занаятчии, инженери, светът, създаден от компютърни учени е изцяло виртуален. Обучението да проектираш и създаваш чрез компютърната наука ще доведе до твоето усъвършенстване като дизайнер и създател във всяка област.

Архитектурата на информацията

„Нещата”, които компютърните специалисти създават и манипулират чрез алгоритми, са парчета информация. Много от тези „битове” са дигитализирани репродукции на „реални неща”, такива, каквито са например снимките, музикалните тонове, филмите. Компютърният учен се фокусира над това как да организира и управлява комплексността на тази информация, така че тя по-добре да представя действителността. Уменията да организираш и да се справяш с комплексността на информацията, които придобиваш, докато учиш компютърни науки, са основни в почти всички сфери, в които учиш или работиш.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11