06 / 2009 - 18/10/2021 16:39

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

198
Психологията-модерна и перспективна специалност

(Дата: 2009-06-17) || (Брой: 06 / 2009) || Автор: ДАРБИ          Една от най-търсените хуманитарни специалности днес е психологията. Тя предлага не само интересен предмет на обучение, но чудесни възможности за реализация.

Психологията е наука, която ни позволява по-добре да разберем хората, техните действия и мотиви. През първата година от следването ще се запознаете с биологията и общата психология, ще ви въведат и в чудния свят на психологическата статистика. След това ще навлезете в детската, когнитивната, личностната психология, ще изследвате възможностите на паметта, влиянието на емоциите, мотивите, социалната психология на групите и индивидите. Приложната психология ще ви даде възможност да практикувате една година с хабилитиран психолог. Ще се запознаете с много изследвания и теории, ще развиете критично и свободно мислене.

Повече от половината студенти, завършили психология, практикуват специалността. Можете да се специализирате чрез различни курсове и практики и да работите като клиничен психолог, училищен психолог, психолог в предприятие и т.н. в зависимост от интересите ви. Можете да се насочите също към преподавателска и социална работа, работа в медиите или в здравеопазването.

Преди да изберете университета, в който искате да изучавате психология, е добре да се запознаете с това, кои клонове на тази наука се развиват в него, в кои видове психология можете да се специализирате.Разбира се, за целта е необходимо да знаете повече за самата наука.

Психологията (на гръцки: ψυχή — душа, дух, пеперуда, λόγος — наука) е група от академични, клинични и промишлени дисциплини, занимаващи се с обяснение и предсказване на поведението, мисловните процеси и чувствата на хората.Психологията също се отнася до прилагането на това знание в различни сфери на човешка активност, включително проблеми от ежедневния човешки живот и лечение на ментални заболявания.

Първото философско учение за душата възниква около 10 000 г. преди Христа. Чрез него древните си обяснявали каква е разликата между будния и заспалия човек, между живия и мъртвия. По-късно се появяват нови и различни учения за душата, които се развиват не само през Античността, но и през Средновековието и особено през Ренесанса, но като самостоятелна наука Психологията се отселя от Философята едва през ХІХв.

Днес Психологията описва и се опитва да обясни съзнанието, поведението и социалното поведение. Психологията може условно да се раздели на два относително самостоятелно развиващи се направления на научните изследвания - фундаментален и приложен.

Резултатите от изследванията на фундаменталната психология имат общо значение за разбирането и обяснението на поведението на хора и животни.Тя включва:

 1. Биологичната психология е научно изследване за биологичните корени на поведението и състоянията на ума.
 2. Възрастова психология-фокусира се върху развитието на човешкия ум през жизнения му път.
 3. Генетическа психология - изучава наследствените механизми на психиката и поведението и доколко наследствеността има значение във формирането на личността.
 4. Диференциална психология- изучава индивидуалните различия в психическите процеси и поведението на хората и причините за тяхното възникване и развитие.
 5. Зоопсихология - търси отговорите на въпроси като могат ли животните да изпитват емоции, да мислят, имат ли съзнание.
 6. Когнитивна психология -изучава процесите, чрез които човек получава и преработва информация за света.
 7. Психология на личността -изучава психологическите модели на поведение, мисли и емоции, както и устойчивостта на личността
 8. Психопатология е наука за разнообразните прояви на разстройствата и отклоненията на психичната дейност
 9. Социална психология изучава природата и причините за социалното поведение на човек с акцент върху това как мислят хората и как общуват.
 10. Сравнителна психология -Изучава връзката между развитието на психиката във филогонеза (процес на развитие на животниския свят) и антропогенеза (процес на възникване и развитие на човека).

Приложният дял на психологията се занимава с изследвания в различни сфери на човешката дейност и най-вече в професионалните сфери.

 1. Патопсихология е наука, изучаваща анормалните поведения с цел да ги опише, предвиди, обясни и промени.
 2. Военна психология изучава психическите качества и процеси на хората в отбранителна готовност.
 3. Здравна психология е прилагането на психологичните теории и изследвания към здравето, болестите и лечението.
 4. Инженерна психология наблюдава, описва и се опитва да разбере връзката човек-машина.
 5. Клинична психология е приложение на психопатологичните изследвания за разбиране, лечение и оценка на психопатологията, включително по поведенческите и здравните въпроси.
 6. Консултативна психология анализира човешкия живот, като набляга върху емоционалните, социалните, ваканционните, образователните, здравните и професионалните проблеми.
 7. Педагогическа психология или психология на образованието, изучава как хората учат, ефективността на различните обучения, психология на преподаването и социална психология на училища и организации.
 8. Психодиагностика изучава методите, които позволяват най-прецизно да се изследват психическите характеристики на хората.
 9. Психология на спорта изучава професионалната дейност на спортистите и как тя може да бъде подобрена и описана чрез методите на психологията.
 10. Психология на труда изследва психичните компоненти на трудовата дейност.
 11. Юридическа психология прилага психологическите методи в юридическата сфера.

За повече и по-конкретна информация можете да се обърнете към консултантите на “Дарби” на телефон 988 03 40.

 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11