11/2013 - 03/06/2023 11:32

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
НА ФОКУС - АРХИВ

592
Нови предизвикателства към ученици и преподаватели в Частното професионално бизнес училище „ЕВРОСТАНДАРТ”

(Дата: 2013-11-21) || (Брой: 11/2013) || Автор: ДарбиИскате ли да сте автор на новия клип на най-популярния поп изпълнител?
Да ръководите графичния отдел на най-споделяната онлайн платформа?
Ако отговаряте с да, значи трябва да прочетете следващите редове, защото има училище, което може да ви подготви за всичко това.

Частно професионално бизнес училище „Евростандарт” , което предлага средно и след средно образование по световни стандарти, разширява с допълнително практическо обучение специалностите "Компютърен график" и "Графичен дизайнер".
В специално изградения„образователен парк” обучението ще доближи максимално до реалните условия, в които работят компютърните графици и дизайнери. Така учениците ще могат да развият специфичните умения на професията и да получат качествена теоретична подготовка. В процеса на влагане на наученото в практиката, безценни съветници на учениците ще бъдат професионалисти.   

Учебната работилница за провеждане на практическото обучение е част от проект, финансиран от Европейския социален фонд. Той е наречен „Работодатели от рекламния и полиграфския бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика” и „Графичен дизайн” в ЧПБУ „Евростандарт” . Обучението в него се провежда, съобразно учебната програма по СИП, подготвена от доц. Ст. Войков и доц. Б. Сергинов.  
В рамките на проекта, който обхваща периода от август 2013 г. до август 2014 г.,

 „Евростандарт” си партнира с печатница „Алианс принт” и Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Първият партньор е в помощ със своите технически ресурси и технологии, както и със знанията и специфичните практически умения на специалистите работещи там. Вторият партньор допринася с опитния си колектив от специалисти в областта на графичния дизайн, компютърната графика и анимация. 120 ученици от ЧПБУ „Евростандарт” и от Националната гимназия по полиграфия и фотография ще преминат през обучението по проекта, който е с продължителност 100 учебни часа. Учениците ще бъдат разделени на 10 малки групи и ще бъдат обучавани от осем високо квалифицирани обучители, които са експерти в конкретни дейности на професиите. Освен високото качество на обучение, към което ще се стремят преподавателите, ще бъдат закупени компютърни конфигурации и лиценз за специализиран софтуер за графично оформление. Това ще позволи работа с растерни и векторни графики и анимации, уеб програмиране и уеб анимация, оформление на уеб банери, печатни реклами и брошури.

Съчетавайки образователните стандарти с изискванията на бизнеса, „Евростандарт” ще изгради специалисти с висока професионална подготовка и практически знания. Така те ще могат да навлязат в реалния бизнес направо от класната стая. 
Този проект е подадена ръка между бизнеса и образователните институции, доказващ жизнената необходимост от съвместна полезна работа. Специалистите, работещи по изпълнението на проекта са убедени,  че професионалното обучение, подкрепено с практически познания, ще осигури качествени кадри в областта на рекламата и полиграфията у нас и в чужбина.


Проектът „Работодатели от рекламния и полиграфския бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика” и „Графичен дизайн” в ЧПБУ „Евростандарт”е част от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е финансиран от Европейския социален фонд с помощта на Министерство на образованието и науката на РБългария.


З
а повече информация – тел.02/931 18 99 или на www.eurostandart.org

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11