1/2016 - 04/12/2022 03:01

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
НА ФОКУС - АРХИВ

797
Английско средно образование в центъра на гр. София

(Дата: 2016-01-12) || (Брой: 1/2016) || Автор: Дарби

 Вече почти девет години Darbi College успешно развива модела на английската образователна система в степента средно образование. Известна като най-трудната и взискателна към учениците в академичен план, тя се приема за „златен стандарт“ в цял свят. Кандидат-студентите преминали през предизвикателството A Level са добре дошли във всеки реномиран университет.

По-малко известен факт е, че английската образователна система не набляга само на учебно съдържание и теоретична подготовка, но и извежда на преден план личностното развитие на учениците. Възпитаниците на  английското образование в Darbi College са самостоятелни в търсенето на нови знания и чрез подкрепата оказана от личните им наставници се превръщат в лидерите на утрешния ден.

Едно от конкурентните предимства на Darbi College е индивидуалното отношение към всеки ученик. Освен да преподават учебния материал, преподавателите изпълняват ролята на лични наставници на един или няколко ученици. Да бъдеш личен наставник е едновременно отговорност и удоволствие. Като посредници в комуникацията между училището и семейството на ученика личните наставници изграждат силна връзка с поверените им деца, превръщайки се в техни съветници. Те следят личностното и академично развитие на учениците още от първия ден в колежа и съставят индивидуален план на базата на резултатите от професионален тест за личностни характеристики и емоционална интелигентност, който подлежи на актуализация в началото на всяка учебна година спрямо постиженията и целите на ученика. Основна отговорност на учителите лични наставници е да помогнат за кариерната ориентация на учениците чрез подбор на най-подходящата университетска специалност, която отговаря на интересите и индивидуалните способности на бъдещите кандидат-студенти.

Безспорно най-отличителната черта на британската система е възможността за избор на учебни дисциплини спрямо силните страни и интересите на учениците. Неслучайно дипломата A Level е синоним на солидна академична подготовка и практически умения. Малкият брой предмети позволява на учениците да отделят значително учебно време на всяка дисциплина като по този начин общият годишен хорариум часове многократно надхвърля този в българското училище. Университетското ниво на натрупани знания отваря вратите на кандидат-студентите към най-конкурентните специалности в топ университети по цял свят.

A Level носи знака на английската традиция в средното образование, но едновременно с това е най-популярната международно призната диплома. Програмите на Cambridge International Examinations (CIE) Board – институцията от която е лицензиран Darbi College, са разработени така че да предлагат международно приложими знания и да популяризират толерантност и уважение към културните и етнически различия на учениците по цял свят, които са се доверили на английския стандарт за качество в образованието. Изцяло присъединявайки се към каузата на изпитния борд, Darbi College осигурява на учениците си международна атмосфера на обучение, в която националните граници са без значение. Важни са единствено академичните и личностни постижения, чрез които учениците доказват себе си.

Не на последно място тежестта на английската диплома за средно образование се определя от системата на външно оценяване, при която изпитните работи на кандидатите се оценяват от независими експерти във Великобритания. Поставената оценка е меродавен критерий за знанията и уменията на учениците, който се приема за универсален в степента средно образование.

Всички традиции, иновации и постижения на английското образование заедно с удобно местоположение в центъра на гр. София са съчетани в първия британски колеж в България – Darbi College.


За повече информация:
+359 2 998 30 55
гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 58
college@darbi.eu
www.darbicollege.com   
   175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11