1/2016 - 19/05/2024 01:08

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ - АРХИВ

793
Планиране на подготовката за сертификати IELTS и DaF

(Дата: 2016-01-12) || (Брой: 1/2016) || Автор: Дарби

 Утвърдилата се през последните десетина години тенденция, все повече млади хора да предпочитат да продължат образованието си в университети извън страната, постави нови по-високи изисквания към чуждоезиковото обучение като цяло. Защото най-често изискваните сертификати при кандидатстване – IELTS за английски, DaF за немски и DELF/DALF за френски език  предполагат умения, които за съжаление не се усвояват в хода на учебния процес в училище. Формално погледнато, всички изпити за сертификат съдържат едни и същи компоненти – четене и слушане с разбиране, говорене и писане. Разликата с другите видове чуждоезикови сертификати обаче е в това, че сертификатите, които се изискват при кандидатстване за бакалавърски или магистърски програми в съответните университети доказват не само нивото на владеене на съответния чужд език, но и уменията на кандидата да мисли аналитично и да излага своите тези аргументирано; т.е. те се явяват и своеобразен кандидатстудентски изпит.

Наблюденията  и практиката ни, натрупани в процеса на подготовка на курсистите в Езиков център Дарби - в рамките на 8 години за IELTS, а в последно време – и на  DaF, показват, че много ученици остават за последния момент подготовката си за явяване на изпит за сертификат, което е погрешно като стратегия особено, ако нивото на владеене на езика не е достатъчно високо. В 12 клас е твърде късно да се „навакса” пропуснатото и да се усвои спецификата на формата; а от ниво B1 няма как за кратко време да се усвоят знанията по езика до ниво В2-С1 и специфичните умения, необходими за успешно справяне с изпита. Ето защо е необходимо своевременно планиране на подготовката. В идеалния вариант – 10 клас е най-подходящото време, в което да се усвои сътветния език на ниво В2; а в 11 клас  -  да се запише целогодишен курс за подготовка във формата на избрания изпит за сертификат.
                
Ще дадем пример с подготовката за изпита за сертификат IELTS, където имаме доказани резултати -  в продължение на  8 години средният успех на нашите курсисти е между 7,0 и 7,5 от максимум 9. Това е така, защото предлагаме подготовка, съобразена  с индивидуалните възмоожности и конкретни цели на всеки един от кандидатите.

 Нашите 180-часови курсове Ready for IELTS напр. позволяват в рамките на една учебна година в едно спокойно темпо – по 6 часа седмично, разделени на 2 занятия или веднъж през уикенда – да се надграждат знанията по английски език и едновременно с  това да се усвоява специфичния формат на изпита.  Друг приемлив вариант е подготовка по езика  в курс по общ английски В2-С1 в рамките на 11 клас и 120-часов курс за IELTS подготовка през лятото.  И последната възможност – ако нивото на владеене на езика е С1/CAE – са 60-часовите интензивни подготвителни курсове, които се провеждат ежемесечно и които могат да се посетят в 12 клас. При всички положения е добре подготовката да се планира така, че в края на първия срок на 12 клас, сертификатът да бъде факт.  

Напоследък все повече ученици искат да кандидатстват за обучение в университети, които предлагат двуезични програми за някои от своите специалности – на английски и немски или френски и английски език. В такъв случай, ако се налага вземането на 2 сертификата – напр. IELTS и DaF -  е препоръчително да се започне с подготовката за сертификат по езика, който се владее на по-високо ниво. Усвоените аналитични умения за четене, писане и говорене  при подготовката за  изпита за DaF напр., ще бъдат от полза при подготовката за изпита IELTS.

За повече информация за предстоящи курсове по Daf и IELTS:
пл. Света Неделя 4
Тел./факс: + 359 2 983 38 19
GSM: 0878 696 114
e-mail: language@darbi.eu
www.darbicollege.com175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11