08 / 2007 - 22/06/2024 21:21

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ - АРХИВ

27
Мерителна система на езиковите знания

(Дата: 2007-10-26) || (Брой: 08 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Езиковото обучение по принцип е базирано върху четирите основни умения на езика, които курсистите придобиват и усъвършенстват постепенно с всяко следващо ниво: слушане, четене, писане и говорене. По време на обучението се усвояват различните елементи на граматиката и обучаемите натрупват богат речников запас. Но тъй като езиковото обучение е продължителен процес, добре е да се знаят общите критерии за оценяване на придобитите знания – а именно нивата на владеене на чужд език.


students group.jpgСтандартни нива за владеене на чужд език

Основно ниво - Курсистът придобива умения да разбира и да предоставя основна информация на следните теми: лична информация; семейство и приятели; професии; навици; дейности свързани с ежедневието; предпочитания; храна; облекло; здраве; чувства; посоки. Ползва около 1 500 думи и изрази, и се запознава с основни граматически конструкции. Може да попълва формуляри с базова лична информация и да съставя кратко неофициално писмо.
Обхваща нива А1 и А2 от европейската езикова рамка.

Пред-междинно ниво - Курсистът разбира и взима участие в ежедневни разговори на по- разнообразни теми, както и изразява по-прецизно чувства и мнения. Има запас от около 3 000 думи и изучава по-обстойно английската граматика.
Достига до средата на ниво В1 от европейската езикова рамка.

Междинно ниво - Курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Борави с около 5 000 думи. Може да провежда телефонни разговори, да съставя неофициални, официални и бизнес писма. Започва да разграничава разговорния от книжовен език.
Преминава през ниво В1 и обхваща малко от ниво В2 от европейската езикова рамка.
Над междинно ниво - Курсистът може свободно да разбира и да участва в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и чувства ясно и прецизно. В речника му има около 7 000 думи и изрази. Може да изпълнява различни по стил и вид писмени задачи като: F+U school building.jpgписма,есета,съчинения,доклади.
Обхваща ниво В2 и навлиза в ниво С1 от европейската езикова рамка.
Напреднало- Курсистът достига ниво, при което комуникира свободно и изразява мотивирани позиции по практически неограничен кръг от теми. Нивото дава възможност той допълнително да разшири и прецизира речниковия си запас, изостря неговата чувствителност към стилистични разлики между отделни лексикално-граматични конструкции.
Обхваща ниво С1 от европейската езикова рамка.

Сертификатни нива за владеене на английски език

FCE (First Certificate in English)– Курсистът разбира продължителна реч и лекции и проследява дори сложни аргументи на сравнително познати теми. Разбира филми и телевизионни програми, отразяващи актуални събития. Чете статии и доклади свързани със съвременни проблеми. Той общува с лекота и непринуденост, активно участва в дискусии на познати теми като пояснява и защитава позицията си.
Обхваща до средата на ниво В2 от европейската езикова рамка.

CAE (Certificate in Advanced English)Курсистът разбира продължителна реч, дори когато не е ясно структурирана. Разбира филми и телевизионни програми без особени проблеми. Разбира дълги и сложни фактологични литературни текстове, специализирани статии и технически инструкции като оценява различията в стиловете. Изразява се гладко и непринудено. Използва езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели. При писане, задълбочено обосновава мнението си в ясни и добре структурирани текстове. Подбира подходящ стил за евентуалния читател.
Нивото съответства на ниво С1 от европейската езикова рамка.

Avignon-classroom.jpgCPE (Certificate of Proficiency in English) - Курсистът няма затруднения с разбирането на всякакъв вид разговорна реч на живо или на запис, с естествено темпо. С лекота чете повечето писмени форми, включително и абстрактни и сложни в структурно или езиково отношение текстове като наръчници и специализирани статии. Без усилие участва в разговор или дискусия на различни теми и е запознат с идиоматични и разговорни изрази. Изразява се гладко и предава и най-леките смислово оттенъци. При писане създава ясен и добре структуриран текст, съставя сложно писмо, доклад или статия. Съставя резюмета или рецензии на текстове на професионална или литературна тематика.
Нивото съответства на най-високото ниво от европейската езикова рамка – С2.

IELTS (International English Language Testing System) - Това е международно признат тест по английски език, резултатите, от който са условие за прием в множество колежи и университети в цял свят. В допълнение към това много работодатели и стипендиантски програми използват IELTS за оценяване на умението да се борави с английски език.
Нивото съответства на ниво С1 и С2 от европейската езикова рамка.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11