08 / 2007 - 03/06/2023 11:11

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

32
Полезни съвети за писането на препоръчителни писма

(Дата: 2007-10-26) || (Брой: 08 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Ако човек желае да кандидатства за ново работно място или да бъде приет в университет, вероятно ще се нуждае от едно или повече препоръчителни писма. Както работодателите, така и съвета по приемане трябва да научат колкото се може повече за съответния кандидат, за да може да бъде определена неговата или нейната способност да се представи според очакванията и изискванията на съответната институция.


НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


j0402624.jpgПрепоръчителните писма предоставят
информация от бивш работодател или преподавател, който е имал личен контакт и отношения с кандидата. Този външен източник предоставя ценна информация за предишния опит на кандидата и може да засвидетелства неговите умения и способности. Ефективното препоръчително писмо:
- Удостоверява опита
- Потвърждава компетентността
- Изгражда конкурентоспособност
- Поддържа увереността

Информацията, която препоръката съдържа зависи от вида й, а също и към кого е адресирана. Информацията е често различна в писмата, написани за съвета по приемане и в тези, предназначени за бъдещия работодател.

Видове препоръки

Препоръка за работа
Препоръчителните писма са средство за бившите работодатели да предоставят на всеки правдоподобна история за уменията, които притежава съответната личност, нейните способности, изпълнение на задълженията на работното място. Потенциалният работодател може да иска или не препоръка. Дори и да не се изисква добре написаното препоръчително писмо може да помогне на всеки да изпъкне в процеса на оценяване.
Служителите обикновено изискват препоръчителни писма от прекия началник или друг мениджър с лични впечатления за представянето на служителя на работното му място. Този човек също така трябва да добави коментари, засягащи индивидуалните качества като инициативност и отдаденост. Бъдещият работодател може също така да изиска препоръки относно характера на кандидата, за да бъде засвидетелствана неговата работна етика, надеждност и ниво на мотивираност.
Тези писма могат да бъдат адресирани до конкретна личност, както и да бъдат изпратени по е-мейл до получателя или да бъдат доставени на ръка от служителя в деня на интервюто.
Препоръчителните писма от работодатели може да съдържат доказателства или потвърждение за някои или за всичките от следните неща:
- Предишни заемани позиции в компанията
- Резюме на служебните отговорности
- Сили, умения и таланти
- Инициативност, отдаденост, честност, надеждност, т.н.
- Способност за работа в екип
- Способност за самостоятелна работа

j0409697.jpgАкадемични писма
Приемането, в който и да е университет обикновено изисква едно или повече препоръчителни писма. По отношение на магистърските програми има дори специално очертани процедури за тяхното изготвяне и подаване, неспазването на които може да опорочи кандидатстването.
Тези препоръки снабдяват комитета по приемане с информация, която не е намерила място в молбата – информация, която подсказва, че кандидатът би удовлетворил очакванията и изискванията на училището. Писмото също така дава възможност на кандидата да бъде оценен индивидуално и му помага да изпъкне сред стотиците или хилядите други кандидати.
Важно е човекът, който предоставя препоръката да има добра представа за академичната история, интересите и целите на кандидата. Обикновено такъв вид препоръчителни писма са насочени към определена личност и трябва да бъдат представени заедно с молбата за приемане. В много случаи акредитираните университети изискват тези препоръчителни писма да бъдат изпратени директно до специалните отдели или до офиса по приемане. В този случай от кандидата може да бъде поискано да подпише отказ от право на конфиденциалност.
Академичните препоръчителни писма съдържат доказателства и потвърждение на следното:
- Академично представяне
- Сертификати и награди
- Инициативност, честност, надеждност, т.н
- Готовност да бъде следвана училищната политика
- Способност за работа с други хора
- Способност за самостоятелна работаНАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11