6 / 2010 - 09/12/2021 16:42

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - АРХИВ

287
Разяснителени семинари за успешно портфолио

(Дата: 2010-06-16) || (Брой: 6 / 2010) || Автор: Дарби Успешното кандидатстване в някои по-артистични специалности често минава през представяне на характерно портфолио с творби на кандидата, които разкриват неговите творчески умения и потенциал. Типичната специалност, при кандидатстването за която се изисква портфолио, е Архитектура.

Първоначално бъдещите студенти подават пакет от документи за оценка на академичния им потенциал – сред тях най-често са диплома за средно образование (или академична справка, ако кандидатът все още не се е дипломирал); препоръка; сертификат за владеене на езика на обучение и мотивационно писмо. На тази база се определя допустимостта определен кандидат да се бори за място в университета в зависимост от това дали покрива поне минималните изисквания за прием. В университетите, където конкуренцията за едно място е значителна мотивационното писмо играе особено важна роля за разкриване индивидуалните качества на отделния кандидат. За някои университети, в чиято програма е залегнало писането на есета и финална дисертация, е много важно как студентите си служат с думите, за други, обаче, най-важни са творческите заложби – ето защо те изискват от апликантите да представят и портфолио със свои творби, за да обогатят представянето си.  


 Известно време след подаване на документите кандидат студентите получават инструкции за изискваното портфолио. Обикновено университетите имат специфични изисквания и за това е добре да се придържате точно към желанията на приемната комисия. Често университетите дават съвсем бегли насоки, за да позволят на кандидатите да демонстрират въображението си. В общия случай се изискват не повече от 20-30 творби, сред които рисунки, графики, фотографии, модели, дърворезба, мозайки или скулптури. Възможно е обаче за портфолиото да бъде зададена специфична тема и срок за изпълнение и изпращане на творбите. Целта на това усложнено условие е да се провери креативността на кандидатите, бързината с която могат да се справят със задачата и най-вече да се избегне използването на стари творби на кандидата.

Инструкциите съдържат и изисквания за начина на представяне на творбите – дали да бъдат оформени като мултимедийна презентация или да се изпратят хартиени копия. Не е препоръчително да се изпращат оригиналите на творбите, защото университетите не носят отговорност за съхранението им и нещо може да бъде изгубено или повредено.  

 След първоначален подбор по документи някои университети предпочитат да поканят за лично интервю по-надеждните кандидати, като по време на интервюто им се дава възможност да представят портфолиото си и да дадат разяснения по него.

В повечето случаи след интервюто или разглеждането на портфолиото университетската приемна комисия съобщава решението си за прием на кандидата, в редки случаи обаче процедурата се усложнява от изискване бъдещия студент да представи допълнително есе по зададена от университета тема. Темите са свързани с архитектурата като цяло и целта на това допълнително есе е да покаже дълбочината на знанията и интересите на кандидат студентите в избраната от тях област на професионално развитие.

Безспорно подготовката на портфолио, както и писането на мотивационно писмо /есе/ са сред най-трудните задачи пред кандидатстудентите. За да се подпомогне тяхата работа и да се повиши конкурентността им Консултантска къща „Дарби” организира разяснителни семинари. На тях Вие не само ще получите полезна информация, но можете да поставите и въпросите, които Ви вълнуват.

За повече информация и записване можете да се обърнете към консултантите на „Дарби” на тел. 02/988 03 40 или на e-mail: eshsa@einet.bg. 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11