03 / 2008 - 28/01/2022 17:46

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
КАРИЕРА - АРХИВ

99
Международно признат езиков сертификат IELTS

(Дата: 2008-04-03) || (Брой: 03 / 2008) || Автор: ДАРБИ


 
 
 

      
        IELTS е международна езикова система за тестуване, създадена да оценява езиковите възможности на кандидатите, които искат да учат или да работят там, където английският е основен език за комуникация. Той е предпочитаният тест по английски от учениците, които смятат  да кандидатстват в Обединеното Кралство, Канада, Австралия и Нова Зеландия и покрива четирите  езикови умения: слушане, четене, писане и говорене.

       От 1989г. IELTS се налага като световно признат сертификат, който доказва възможността на кандидата свободно да си служи с езика. Близо 5000 образователни институции, факултети, агенции по света разпознават IELTS оценките като верен и валиден индикатор за възможността на кандидатите да комуникират на английски език.

       Над 938 000 души на година използват IELTS, за да си „отварят вратите” на англо-говорящия свят. Тестът се провежда в повече от 120 страни и е сред най-бързо налагащите се сертификати в света, като поставя стандарта в използването, изискването и развитието на езика.

       „IELTS Academic module е широко разпространен като изискване за прием във всички колежански и университетски програми . Той доказва, че кандидатът е готов да учи с познанията по езика, които притежава на бакалавърско или магистърско ниво.

       „ELTS General Training Module е подходящ за кандидати, които искат да заминават за англоговорящи страни, за да завършат средно образование или за да започнат работа.

       Всяка оценка отговаря на цифрово изражение на възможността на кандидата да борави с езика. *е да бъде пълна или с половинка.Можете да се явите на IELTS в повече от 120 страни в 290 тестови центъра.

9-Expert Може напълно да си служи с езика: удобно , прецизно, свободно и разбира абсолютно всичко.Използва подходящи изрази в точните ситуации.

8-Very good Може напълно да си служи с езика със случайни несистемни неточности. Неразбиране може да се породи в непознати ситуации .Може детайлно да аргументира собственото си мнение.

7-Good Може да борави с езика със случайни неточности в непознати  ситуации. Напълно се справя с езика и разбира детайлно аргументирано мнение.

6-Compentent Може общо да се справя с езика със случайни и редки неточности. Може да се справи и да разбира сравнително добре езика ,особено в познати ситуации.

5-Modest Има частични познания по езика и често прави грешки в различни ситуации. Би трябвало да се справи в основни комуникативни ситуации .

4-Limited Има основни познания по езика в познати ситуации с често повтарящи се проблеми в разбирането и изразяването. Не е способен  да се справя с комплексния език.

3-Extremely Limited Може да говори и да разбира езика в изключително познати ситуации.Чести грешки са възможни при комуникации.

2-”Internittent Няма възможност за реална комуникация с изключение на най – близки и познати ситуации, като използва лимитиран брой думи и среща значителни затруднения в разбирането на английския език.

1-Non Няма никакви познания по езика с изключение на няколко думи.

0-Did not attempt the test Няма информация за познанията на този кандидат.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11