03 / 2008 - 28/01/2022 18:05

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

97
Обучение по дизайн – свят от възможности

(Дата: 2008-04-03) || (Брой: 03 / 2008) || Автор: ДАРБИ


Дизайнът е именно тази част от човешкия опит, умения и знания, която се отнася до способността на хората да моделират средата си така, че да отговаря на материалните и духовните им нужди.

 Процес на проектиране
Терминът процес на проектиранеможе да бъде изтълкуван и катопроцес на решаване на проблеми”, който като цяло работи чрез консултации и постигане на консенсус, с изключение на абстрактните му форми. Процесът започва с определяне и анализ на проблема и продължава със структурирана последователност, в която се генерира информация, обсъждат се идеи, докато се достигне до оптималното решение на проблема.
Дизайнът не винаги е рационален процес. Дизайнерите балансират всички възникнали мнения относно дизайна на артефакти, системи и среда. По този начин в недалечното минало дизайнът бързо еволюира в затворено общество – каста, в която само и единствено дизайнерите имали право да дават компетентна оценка за даден материал, вкус и др. Дизайнерите живеели в своеобразен социален балон, като общували единствено и само с други дизайнери.
Последните няколко десетилетия отбелязаха остра реакция срещу движението на дизайнерите, намерила естествен израз в кръстоносния поход срещу “злокачествените образувания” в техните среди. И това именно разкрива пред всеки член на обществото възможност да изрази собствения си вкус, индивидуалността си, да изгради личен стил и имидж чрез това, което използва и купува. Така дизайнът престава да бъде привилегия само за инженери и дизайнери и се превръща в съвместна дейност на тези, които оформят дизайна на различните артефакти, системи и среда и всички останали, които по един или друг начин ги използват.

Дизайнерско мислене
Няма едно общоприето определение за дизайнерско мислене. Самият термин дизайн може да се отнесе към съществителни като дизайнери, физически продукти и стил, както и към глаголи като обработвам, съзадавам, правя - ... така че това е един процес на създаване и критическо мислене, което позволява организацията на информация и идеи, вземане на решения, подобряване на настоящото състояние и натрупване на знания.

През последните години все повече хора говорят и пишат относно приложението на дизайнерското мислене в заплетени проблеми. Много е трудно да се опишат различните модели на мислене, но както е казал Лао Цу: “Тао-то, което може да бъде изказано, не е вечно”. И все пак Лао Цу е успял да напише книга относно това.

Дизайнерското мислене е...
Приобщаващо
особено когато другите изразяват различно мнение относно генериране на по-ефективна работа и постигане на споразумение;
Новаторско
откриват се нови варианти за достигане до нови и по-добри решения;
Експериментално
– построяват се прототипи и се създават хипотези, биват тествани и целият процес се повтаря отначало, за да се открие какво работи, какво не и да може да се управлява риска;
Личностно
– взема се под внимание контекста на всеки проблем и хората, които са част от него;
Интегриращо
– разбиране на цяла една система и нейните връзки;
Интерпретиращо – оформяне на проблема и преценяване на възможните решения.

Southampton Solent University
Обучение по дизайн
(бакалавърска степен – три години)

Огромна зала, на осветения подиум грациозно се движат световноизвестни манекени, навсякъде проблясват светкавиците на фоторепортерите и в сюблимния момент излизате вие, за да получите впечатляващ букет и овациите на публиката...Ако често виждате себе си в тази роля, насън или наяве, значи дизайнът е вашата страст и тази статия ще ви доближи до реалната възможност за реализиране на мечтите ви.


Тази програма запознава студентите с дизайна от широка перспектива. Те ще научат много за самия процес и за креативната индустрия и ще се впишат в нея като високо- квалифициран кадър след завършване на обучението си.Днес дизайнът се смята за важна част от живота ни и нараства нуждата от запознати с тази материя хора, които да играят главна роля в целия процес.
Курсът включва теоретични и практически занимания и покрива част от бизнеса, маркетинга и управлението.

Специални характеристики
Бакалавърската степен на обучение по дизайн разглежда дизайна от широка гледна точка, като се основава на четири основни теми:

  • Дизайн и общество – включва влиянието на обществото върху дизайна и влиянието на дизайна върху обществото. Дизайнерската лингвистика изучава езика на дизайна, семиотиката, скритите думи, значения и реклама;
  • Бизнес и търговия – включва маркетинг, например маркетингово проучване, стратегии и промоции;
  • Дизайн в контекст – обхваща историческо и съвременно изучаване на дизайна и дизайнерите;
  • Студио – включва визуализация и общуване, креативни технологии и корпоративен дизайн.

Съществуват възможности за стаж в индустрията по време на втората година и при разработване на професионалните проекти през третата година.

Кариерни възможности
Като резултат от широкия обхват на курса, студентите са квалифицирани да развият кариерата си в различни области. Така например, могат да се реализират в дизайнерския мениджмънт, връзки с обществеността, медии, маркетинг, корпоративни комуникации и браншови мениджмънт.

Istituto Europeo di Design
Интериорен дизайн
(магистърска степен – една година)

Цели
Курсът по интериорен дизайн е висококвалифицирана учебна програма, която подготвя професионалисти, умеещи да планират концептуално и оперативно, да контролират и имитират пространство, което е едновременно първично и функционално. Обучението се провежда на английски език, развива у студентите критични, аналитични и методологически умения и компетенции и внедрява умения за точно определяне на иновативни архитектурни концепции.


Програмата
Курсовете, формиращи тази програма, разчитат на динамична и ефективна методология, включват теоретични, практически, лабораторни занятия, семинари и изследвания на специалисти, завършвайки с финален изпит. Курсът е разделен на три части: въведение в съвременното архитектурно производство, дизайна и теченията в консумацията на продукти; задълбочаваща и изследователска фаза – задълбочаване в проективните и техническите аспекти на интериорния дизайн. Изследване и разработване на проекта при завършване на обучението; подготовка на плана – приготвяне на тезисен план под ръководството на преподавател.


Цели
Курсът е предназначен за италиански и чуждестранни професионалисти, които се интересуват от архитектура и интериорен дизайн и желаят да отделят малко време, за да израснат професионално – архитекти и дизайнери, които желаят да построят бъдещето си като висококвалифицирани професионалисти, които могат да създават иновативни, архитектурни, просторни и функционални проекти, свързани с реалния живот. Продължителност : една годинаПосещаемост: задължителна (от понеделник до петък, понякога и в събота)

Предмети, които се изучават:
§
рекламен дизайн
§ архитектурен дизайн
§
инженерен дизайн
§
моден дизайн
§
дизайн на хранителната продукция
§
мебелен дизайн
§
графичен дизайн
§
индустриален дизайн
§
интериорен дизайн
§
бижутериен дизайн
§
пространствен дизайн
§
мултимедиен дизайн
§
продуктив дизайн
§
текстилен дизайн
§
театрален дизайн
§
триизмерен дизайн
§ виртуален дизайн

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11