05 / 2009 - 19/05/2024 01:21

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
НА ФОКУС - АРХИВ

186
Windesheim Honours College

(Дата: 2009-05-18) || (Брой: 05 / 2009) || Автор: ДАРБИ Ако търсите новаторско и предизвикателно обучение, ако имате амбиция за успешна международна кариера, ако ви привлича живота в Холандия и ако желаете да се обучавате в истински интеркултурна среда, тогава Windesheim Honours College е вашето учебно заведение.
Windesheim Honours College е предизвикателен нов проект на Windesheim University of Applied Sciences и VU University Amsterdam. В колежа се предлагат отлични бакалавърски програми на английски език в областта на бизнес администрацията.


Студентите могат да специализират в следните области:
Ø      инженерни науки и иновации;
Ø      здравеопазване и социални науки;
Ø      международни комуникации и медии;
Ø     търговия, транспорт и логистика. 

Основните предимства на Windesheim Honours College са изключителната академична среда и уникалните учебни програми, разработени с широк практически обхват, професионални стажове, обмен и разработване на практически казуси в учебни условия.

 Какво отличава Windesheim College от останалите учебни заведения?
 Фокусът на повечето бакалавърски програми по света е насочен обикновено в една посока- да подготвят студентите си за кариера в избраната от тях област. За разлика от този подход, програмата на Windesheim College, реализирана изцяло на английски език, е пригодена така, че да развие у студентите различни умения и способности и да ги обедини в едно цяло на ново ниво- мениджъри, анализатори и консултанти, способни да работят ефективно отвъд организационните, индустриалните и национални граници. Това е Програма, която подготвя за бъдещите бизнес предизвикателства.
През първата година на обучението си студентите детайлно се запознават с четирите основни специализации, от които те биха могли да избират, което от своя страна им дава по ясна представа по отношение на предоставените им възможности и им позволява да набележат най-правилната за тях учебна структура. Първата година на обучение приключва с изготвянето на групов проект. Това дава възможност на студентите да приложат на практика както мениджмънт уменията си така и други придобити умения през този период за разрешаването на бизнес казус. В хода на учебния план също така се покрива широк спектър от дисциплини като статистика, чужд език, приложна математика и друг избран от студента специализиран предмет.
Втората учебна година е разделена на две части. Първата половина е посветена на подобряване на професионалните умения. Втората половина е насочена към развиването в избраната специализация, което би помогнало на учащия по-добре да разбере основния контекст, спорните въпроси и предизвикателства на специалността както и да покаже ефективна работа в даден проект с мениджмънт насоченост. Годината завършва с друг проект обвързващ различни предмети, в който студенти от различни специализации си сътрудничат, за да се справят с реален бизнес казус.
През третата година на студентите предстои първият стаж, който обикновено се провежда в сферата на международния бизнес или в дадена международна организация. След приключването на стажа, през втория семестър чрез голям брой избираеми предмети студентът ще задълбочи своите знания и умения в областта на устойчивата бизнес среда и мениджмънт. Годината отново завършва с проект, изискващ работа в екип, който е концентриран върху опита, който учащият е придобил по време на своя стаж и период на обучение до този момент.
Четвъртата година започва с избор на допълнителни предмети, последван от втори стаж. В последната година на обучение студентите отговарят за намирането на своя позиция за провеждане на задължителния втори стаж, както и за определянето на конкретна цел за проект, което ще позволи прилагането на придобитите умения, достигането до важни заключения и даването на препоръки за прилагането на мениджмънт. Годината завършва с изготвянето и работата по познатия проект Capstone, който ще изпита всеки аспект от получените знания през четирите години и ще даде възможност на студентите да покажат своята компетентност, професионализъм и достигнат академичен стандарт, които се изискват за да бъде завършен курса на обучение и да докаже, че той/тя е готов за една наистина успешна международна кариера.
Базата на Windesheim Honours College се намира в самия център на град Цволе, и мултикултурна среда, в която е истинско удоволствие да се живее. Университетът гарантира настаняването на чуждстранните студенти, записани в различните програми.

За лична консултация и насоки можете да се свържете с партньора на
Windesheim Honours College - Консултантска къща за образование в чужбина “ДАРБИ” в София, на телефон 02/988 0340 или чрез електронната поща на адрес: eshsa@einet.bg 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11