05 / 2009 - 22/06/2024 21:37

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА - АРХИВ

188
Средно образование в Германия

(Дата: 2009-05-18) || (Брой: 05 / 2009) || Автор: ДАРБИ Германия предлага специфична система на средното образование, в която профилирането и специализацията започват от много ранен период, с цел да се улесни бъдещата реализация на учениците и да се отговори на нуждите на германската икономика. Държавата разполага с добре развита мрежа както на държавни, така и на частни училища.

Държавни училища

В Германия децата започват средното си образование на 6 годишна възраст. Те започват да посещават начално училище (Grundschule). Обучението в него с малки изключения продължава 4 години. В тази степен немската образователна система насочва учениците с различни способности към различни форми на по-нататъшно обучение.Преподавателите препоръчват на учениците и техните родители да изберат една или друга форма за продължаване на образованието, основавайки се на техните постижения, способности, индивидуалност, готовността им за самостоятелна работа и изява, самочувствието. Независимо от това в повечето случаи родителете имат решаващото мнение кое училище ще изберат децата им.
Обучението може да продължи в следните училищни форми, които обединяват първата степен на системата на средното образование:
-Hauptschule- в повечето провинции обхваща образованието от 5-ти до 9-ти клас и води до получаване на свидетелство, което позволява да се продължи обучението в професионално училище до 18г.
-Realschule-в повечето провинции обхваща обучението от 5-ти до 10-ти клас и води до получаването на свидетелство, което позволява да се продължи образованеито в професионално училище, общообразователно училище или в гимназия.
-Gymnasium-в повечето провинции до 13-ти клас и води до получаването на диплома за завършено средно образование след полагане на матура, която дава възможност да се продължи образованието в университет или друг тип висше учебно заведение.
Учениците с най-нисък успех продължават образованието си в Hauptschule, където интензитетът на обучението е по-нисък и акцентът е в усвояването на главното от основните предмети. Допълнителните предмети са с професионална ориентация.
Realschule предлага на учениците образование, което съчетава общообразователната и практическа насочености. Акцентът е върху общообразователната част. Тази училищна форма има две нива:
-Първо ниво- от 5-ти до 7-ми клас
-Второ ниво- от 8-ми до 10-ти клас.
Gymnasium предлага на учениците класическо образование. В гимназията учениците могат да се запишат след завършен 5-ти клас или да се прехвърлят след спешно завършен 11-ти клас в Realschule. В някои провинции прехвърлянето може да стане от 6-ти клас. Последните 3 години (в повечето провинции от 11-ти до 13-ти клас) се наричат висше ниво-Oberstufe. Трите основни направления в образованието, предлагани в Gymnasium, са в областта на класическите езици, моделните езици, математиката и природните науки. Вариант на традиционната форма е Berufliches Gymnasium, което включва и ориентация и специализация в областта на икономиката и технологиите в допълнение към стандартните академични предмети.
Учениците, които успешно завършат
Gymnasium и Berufliches Gymnasium и положат съответните изпити, в края на обучението си получават диплома- Abitur, която дава възможност за продължаване на образованието във всички видове висши училища и университети.
Gesamtschule е вид училище, което не се среща във всички провинции. Повечето от тези училища се намират на територията на бившата Източна Германия. В тях учат ученици от 5-ти до 10-ти клас. Тези, които успешно завършат 9-ти клас, получават свидетелство като това от Hauptschule, а онези, които продължат до края на 10-ти клас-получават свидетелство като от Realschule.
Berufschule е форма на средното образование, след завършването на която учениците могат да продължат задочно обучението си по стандартните академични дисциплини и да преминат практика в определена област, което съответно дава възможност за завършване на Hauptschule или Realschule. При успешно завършване на практическата част от обучението се получава и свидетелство за практикуване в съответната област.

Частни училища

В Германия има около 2900 частни училища, голяма част от които са boarding schools. Всички те следват стандартите на немската образователна система в учебната програма, организацията, структурата на учебния процес, квалификацията на преподавателския състав. Те предлагат на своите възпитаници отлична материална база, както по отношение на учебния процес, така и по отношение на настаняването. В зависимост от провинцията, в която се намират, някои частни училища предлагат освен получаване на немска диплома за завършено средно образование и възможности за обучение и получаване на International Baccalaureate. 

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11