10/2010 - 16/07/2024 16:00

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
НА ФОКУС - АРХИВ

325


(Дата: 2010-12-15) || (Брой: 10/2010) || Автор: ДарбиВ навечерието сме на Рождество Христово! Този светъл празник ни припомня нашата отговорност като родители-да се погрижим за нашите деца-да са щастливи, здрави, задоволени, но и духовно извисени.

Вече започна подготовката на Третото издание на Националния детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни. Осанна във висините! под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене,…”(Мат., 19:14). Той се организира от Фондация „Дарби”съвместно с Църковното настоятелство на храм „Св. Параскева” организира провеждането
Фестивалът вече получи подкрепа от Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на културата, РИО София-град, Столична община и много други общински и частни спомоществуватели, които подпомагат реализацията му.

Идеята за Детски фестивал за църковнославянски песнопения  се зароди преди четири години и беше анонсирана на 08.05.2008г. Първото издание на Детския фестивал показа  духовната нужда от такава инициатива. В него се включиха училищни хорове както и такива известни хорови формации като хор „Бодра смяна”, Младежка хорова формация „Децата на Орфей”.
Показаният интерес към тази инициатива на Фондация „Дарби” спомогна за издигане на Фестивала на Национално ниво. Във Второто издание на Фестивала се включиха Детски хорове и формации от София, Ловеч, Септември, Кърджали, Кюстендил, Русе и Варна.
Регламентът за Третото издание вече е готов и ние го публикуваме изцяло, за да може всеки заинтересован да се запознае с него.

Регламент


 

1.   Общи условия

1.)  Фестивалът включва изпълнителска част.
-Фестивалът е предназначен за ученици.
-Участниците се представят с акапелно пеене
2.) За участие се допускат както индивидуални изпълнители, така и камерни ансамбли и хорове.
3.) Изпълнителската част се провежда в две категории:
    -православни църковни песнопения-до 3 песни с времетраене до 7,5 мин.
    -православни духовни песни -до 2 песни с времетраене до 7,5 мин.
    -желателно е представянето и в двете категории
    -времетраенето на представянето на всеки участник/ камерен ансамбъл/хор не трябва да надвишава 15 мин.

2. Регистрация

1.) Регистрацията за Фестивала се извършва само чрез Формуляр за записване. Формулярите трябва да пристигнат или да бъдат донесени в Организационния комитет до 01. 04. 2011г. на адрес:
Фондация „Дарби”
Детски фестивал …
Ул. Алабин № 2
1000 София
За контакти:
e-mail: foundation_darbi@abv.bg
тел.: 988 03 40
2.) Формулярите за записване задължително трябва да бъдат придружени с кратка творческа биография на участника, камерния ансамбъл или хора, снимка, демо-запис или партитури на заявения репертоар.

3. Фестивална програма:

1.) Редът за явяване на участниците ще бъде определен по специален график, който ще бъде оповестен преди началото на Фестивала.
2.) Акустична репетиция ще се проведе, ако мястото на провеждане на Фестивала, позволява това, и ще следва реда на явяване
3.) Всички участници ще получат лауреатски диплом

4. Заключителни разпоредби:

1.)  Мястото на провеждане на Фестивала ще бъде уточнено допълнително.
2.) Организационният комитет си запазва правото да внася промени в регламента при възникването на необходимост за това, като се задължава да уведоми своевременно заинтересованите от тях.
3.) Записването за участие във Фестивала означава приемане на горепосочените правила.
      
 За повече информация и заявка за получаване на формулярите за записвате можете да се свържете на тел. 02/ 988 03 40.

175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11