07 / 2007 - 23/07/2024 05:34

ИЗДАНИЕ НА ДАРБИ - ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

                          


 

 

 

 
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ - АРХИВ

4
Международно признати езикови сертификати

(Дата: 2007-09-17) || (Брой: 07 / 2007) || Автор: ДАРБИ

Днес, във века на комуникациите и във време, когато глобализацията е факт, едва ли някой е на мнение, различно от това, че чуждоезиковото обучение е от първа необходимост. Независимо дали се нуждаят от чуждия език за работа, пътуване или академични цели, или просто искат да опознаят някоя страна и нейната култура, повечето хора вече не се задоволяват с владеенето на един чужд език, а отправят взор към втори и трети, и …


НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА


Като правило, най-разпространените международни езици се изучават приоритетно, тъй като практическото им приложение е най-голямо. Но за да може да се унифицира нивото на владеене на чуждия език, най-вече с оглед кандидатстване за работа и в различни учебни заведения, все повече институции изискват представянето на международно признат езиков сертификат.
В световен мащаб съществуват множество системи за оценяване на езиковите знания, но тук са обобщени само най-популярните сертификати, за най-масово изучаваните чужди езици.flags.jpg


Английски езикови дипломи
IELTS – International English Language Testing System
IELTS е международен сертификат, признат от образователните и професионални организации и имиграционни служби в Обединеното кралство, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и много други държави. Той дава възможност за успешно кандидатстване за работа или продължаване образованието в тези страни. Само в САЩ и Великобритания той гарантира прием в 280 университета и колежа. Международният сертификат се получава след успешно положен изпит, който се провежда всеки месец в центровете на British Council по света.

TOEFL –Test of English as a Foreign Language
Ако вашият роден език не е английският и ви предстои кандидатстване във висше учебно заведение в САЩ, Канада и много европейски университети, които предлагат обучение на английски, вие задължително трябва да положите теста ТOEFL. Той проверява езиковите ви умения и се състои от 4 части: Listening (слушане), Structure (структурна част), Reading (четене) and Essay Writing (писане на есе). Има три варианта на теста: интернет (Internet based TOEFL) компютърен (Computer-based TOEFL) и хартиен (Paper-based TOEFL). Оценяването се извършва по точкова система, като максималният брой точки за интернет варианта е 120, за компютърния вариант е 300, а за хартиения - 677. Трите точкови системи са сравними. Тестът е с валидност 2 години.
TOEFL се организира и оценява централизирано от американската правителствена организация Educational Testing Service (ETS).language course 1.jpg

Cambridge Certificates
Сертификатите от университета Cambridge са международно признати и придават на всяка автобиография особена стойност. Изпитите обхващат отделни умения, например за четене и слушане с разбиране. Дипломата може да се получи на различни нива. Нивото на всеки участник се определя от преподавателя по време на подготвителния курс. Изпитите се полагат след завършване на курса в курсовото селище или в родната ви страна. Трябва да имате предвид, че поради срока за заявяване на изпита е необходима по-дългосрочна резервация.

FirstCertificateofEnglish(FCE):
С FCE се сертифицират добри знания по английски на средно ниво.

CambridgeCertificateinAdvancedEnglish(CAE):
САЕ удостоверява висше ниво на владеене на английски език. Този сертификат важи в много висши училища във Великобритания и англоговорящите страни като предпоставка за достъп за следване на английски език.

CambridgeCertificateofProficiency(CPE):
Изпитът удостоверява отлични езикови знания и се признава в Англия за следване в университетите.
НАЧАЛНА | ПРЕДИШНА (стр.1 от 2) СЛЕДВАЩА | ПОСЛЕДНА
175
Удължени срокове за кандидатстване във Великобритания – прием 2016
(Дата: 2016-02-02)
164
ЗА КУРСИСТИ, КОИТО ТЪРСЯТ СЕРИОЗНА IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE ИЗПИТНА ПОДГОТОВКА
(Дата: 2014-04-14)
152
Помощ от ДАРБИ за кандидатстване в чужбина
(Дата: 2013-10-14)Copyright @ 2007-2011 Vzor.org by Developers.bg
Последно обновяване на сайта: 5/04/11